Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

Concentric AB: Concentric AB arbetar med projekt i det amerikanska "SuperTruck II"-programmet

Concentric AB arbetar med flera stora OEM:er i det amerikanska
"SuperTruck II"-programmet. Detta är den andra fasen i de av
amerikanska energidepartementet sponsrade projekten för att utveckla
och demonstrera kostnadseffektiv avancerad teknik som ger en
betydande ökning av bränsleeffektiviteten för klass 8 tunga
lastbilar.

Dessa olika projekt syftar alla till att minska bränsleförbrukningen
och därmed koldioxidutsläppen genom effektivare flödeskontroll, med
olika nya pumptekniker för tillämpningar på den amerikanska
lastbilsmarknaden, inklusive:

· två designvarianter av elektriska vattenpumpar för
förbränningsmotorkylning,

· en mekanisk oljepumpkonstruktion med elektrohydraulisk tryckstyrd
återcirkulation för huvudmotorsmörjning, och

· en extra elektrisk oljepump för kolvkylning.
David Woolley, VD och koncernchef för Concentric AB kommenterade: "Vi
är glada över att vara en del av detta utmanande program när tunga
dieselmotorer går mot "mild hybrid". Vårt bidrag och dokumenterade
erfarenhet hjälper till att tillhandahålla innovativa produkter med
hög prestanda som ger överlägsna effektivitetsvinster för våra
kunder".

Med tanke på omfattningen av den globala lastbilsmarknaden för klass 8
och de ökande utmaningarna som följer av lagstiftningen om
växthusgaser utgör "SuperTruck"-projekten en utmärkt möjlighet för
Concentric att driva framtida försäljningstillväxt omkring år 2024/5
och därefter.

För ytterligare information kontakta David Bessant, telefon
+44-121-445 6545

Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och
är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar,
lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner.
Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien,
USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus
är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och
därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric
erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och
bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulspumpar och
hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande
marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om
cirka 2 000 MSEK och cirka 800 anställda.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentric-ab-arbetar-med-pro...
https://mb.cision.com/Main/1643/3119622/1253460.pdf

Författare Cision News