Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-05

Concentric AB: Concentrics valberedning utsedd inför årsstämman 2022

Valberedningens ledamöter inför Concentrics årsstämma 2022 har utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut 2019 ska Concentrics valberedning bestå av fem ledamöter och bestå av styrelsens ordförande och en ledamot vardera från de fyra största aktieägarna. Valberedningens ledamöter ska, enligt årsstämmans beslut 2019, utses baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021. Till följd av att ägarförändringar skett efter detta datum har valberedningen utsetts även baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2021.

Valberedningens ledamöter är:

Erik Durhan, Nordea AB, ordförande i valberedningen, e-post: erik.durhan@nordea.com

Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, e-post: malin@bjorkmoadvisors.se

Per Trygg, Lannebo Fonder, e-post: per.trygg@lannebofonder.se

Monica Åsmyr, Swedbank Robur Fonder, e-post: monica@asmyr.se

Valberedningen inkluderar också ordföranden i styrelsen i Concentric AB Anders Nielsen, e-post: andersnielsen@live.se

Concentrics årsstämma 2022 är planerad att hållas den 21 april 2022 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till ledamöterna eller per telefon på nummer nedan. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg, bör förslag inlämnas så fort som möjligt och i inget fall senare än den 10 januari 2022.

För ytterligare information, kontakta Lennart Lindell, telefon 076-610 40 04

Författare Cision