Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

CONCENTRIC: SPÅR VÄSENTLIGT LÄGRE OMSÄTTNING 2KV JMF 1KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fordonsunderleverantören Concentrics
rörelseresultat för det första kvartalet minskade jämfört med för ett år
sedan, men var något högre än analytikerna i snitt väntat enligt Infronts
prognossammanställning. För det andra kvartalet varnar bolaget dock för att
omsättningen kommer att rasa.

"Concentrics försäljning i Nordamerika, Europa, Indien och Kina minskade detta
kvartal jämfört med föregående år medan försäljningen i Sydamerika ökade
svagt", konstaterar vd David Woolley i rapportens vd-ord.

Försäljningen på samtliga slutmarknader var emellertid lägre under det första
kvartalet jämfört med föregående år, framför allt inom lastbilar,
industrifordon, lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner i bolagets
kärnregioner Nordamerika och Europa.

Inför kommande kvartal uppger David Woolley att covid-19-pandemin i större
utsträckning än under det första kvartalet.

"Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för Concentrics mix
av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på en kraftig generell
marknadsnedgång under det andra kvartalet 2020, främst för medeltunga och
tunga lastbilar i Nordamerika och Europa", skriver han och noterar att detta
redan synts i orderingången.

Omsättningen väntas bli "väsentligt lägre " under det andra kvartalet än under
första.

Concentric anpassar kapaciteten genom permitteringar på anläggningar i flera
geografiska områden. Fokus ligger på att hantera kassaflödet.

"Concentrics finansiella ställning är stark vad det gäller såväl
kapitalstruktur som likviditet", enligt vd:n

Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 87 miljoner kronor för det första
kvartalet 2020. Väntat var enligt Infronts prognossammanställning i
genomsnitt 84 miljoner kronor. Försäljningen uppgick till 456 miljoner
kronor. Väntat var 435 miljoner kronor.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News