Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-30

Concordia Maritime: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2019

· Totala intäkter
Q4: MSEK 317,6 (367,8)
12 månader: MSEK 1 140,2 (1 052,9)

· EBITDA
Q4: MSEK 62,3 (77,1)
12 månader: MSEK 249,5 (56,8)

· Resultat före skatt
Q4: MSEK -29,3 (-19,4)
12 månader: MSEK -102,3 (-182,1)

· Resultat efter skatt per aktie Q4:
SEK -0,62 (-0,41)
12 månader: SEK -2,15 (-3,81)

Händelser under fjärdje kvartalet

· Utkontraktering av tre P-MAX-fartyg på två år
· Refinansiering av åtta P-MAX-fartyg och checkkredit genomförd
· Styrelsen föreslår till kommande bolagsstämma en utdelning om 0
(0) SEK/aktie

Händelser efter kvartalets utgång

· Ny bolagsstruktur implementeras

Nyckeltal

· Totala intäkter, MSEK 1 140,2 (1 052,9)
· EBITDA, MSEK 249,5 (56,8)
· EBITDA, MUSD 26,4 (6,5)
· Rörelseresultat, MSEK -0,4 (-130,1)
· Resultat före skatt, MSEK -102,3 (-181,9)
· Resultat efter skatt, MSEK -102,6 (-182,1)
· Soliditet, % 29 (38)
· Räntabilitet på eget kapital, % -9 (-15)
· Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter,
MSEK 354,8 (160,1)

· Resultat efter skatt per aktie, SEK -2,15 (-3,81)
· Eget kapital per aktie, SEK 22,12 (22,24)
· Lost Time Injury 1 (0)
Distribution
Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt.
Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell
information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats
www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime
Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
januari 2020 cirka kl. 13:00 CET.

För mer information, v.v. kontakta:
Kim Ullman
VD, Concordia Maritime AB
Tel 031 855003
Mobil 0704 855003
Email: kim.ullman@concordiamaritime.com

Ola Helgesson
CFO, Concordia Maritime AB
Tel 031 855009
Mobil 0704 85 50 09
Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus
ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade
oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad
på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/bokslutskommunike-1-janu...
https://mb.cision.com/Main/1948/3023648/1185317.pdf
https://mb.cision.com/Public/1948/3023648/b7f0ca2bc025ff9a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.