Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-07

Confidence International AB: Confidence CFO avgår

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), ("Bolaget") meddelar att Bolagets CFO Mikael Behm idag har sagt upp sig från sitt uppdrag som CFO för koncernen. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden 6 månader för att säkerställa kontinuiteten i koncernens finansfunktion och ansvara för en effektiv överlämning till sin efterträdare. En rekrytering av en ny CFO har omedelbart inletts.

"Jag vill tacka Mikael för hans insatser som CFO, där han med gedigen kompetens och erfarenhet samt stor energi bidragit dels till den turnaround som framgångsrikt genomförts i den verksamhet som idag är Division Technology, dels i skapandet av den koncern som idag är Nordic LEVEL Group", säger Thomas Lundin, Vd, Confidence (under namnändring till LEVEL).

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl 17:00 CET.

För ytterligare information:
Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@confidence.com
 

Författare Cision