Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Confidence International AB: Confidence lägger om kortfristiga lån

Confidence återbetalade det kortfristiga lån från Erik Penser Bank på 7 mkr som löpte ut den 30 juni, och valde därmed att inte utnyttja den möjlighet till förlängning som tidigare erbjudits. För att bidra till behovet att kortfristigt finansiera bolagets uppbyggnad av rörelsekapital, drivet av bolagets pågående expansion, har istället ett nytt kortfristigt lån på 10 mkr tecknats med Danske Bank.

Det nya lånet på 10 mkr hos Danske Bank har säkerställts genom borgensåtaganden från Confidence tre största ägargrupperingar, och löper fram till den 31 oktober 2021, med möjlighet till förlängning. Syftet med lånet är dels att bidra till finansieringen av bolagets förväntade uppbyggnad av rörelsekapital under de närmaste månaderna vilket kommer att vara en följd av att flera större kundprojekt går in i intensivare faser, dels utgör lånet ett första steg i att fördjupa relationen med Danske Bank som bolagets huvudbank och viktigaste kreditgivare.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl 13:15 CEST.

För ytterligare information:

Gerth Svensson, 
Arbetande styrelseordförande
Tel 076-019 86 92 
E-post: gerth@albablue.se (gerth@albablue.se?subject=Avs.%20PM%20juli)

Mikael Behm, 
CFO
Tel 070-814 33 35
E-post: mikael.behm@confidence.se (mikael.behm@confidence.se?subject=Avs.%20PM%20juli)

Författare Cision