Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-17

Confidence International AB: Kriminalvården meddelar Confidence tilldelningsbeslut om säkerhetsteknik till ett värde om ca. 44 MSEK

Kriminalvården meddelar Confidence (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), tilldelningsbeslut avseende konstruktion och leverans av teknisk säkerhet och brandskydd för två av kriminalvårdens anstalter. Tilldelningsbeslutet, med ett samlat utvärderingsvärde om ca. 44 MSEK, har erhållits under gällande ramavtal och har skett i konkurrens med övriga ramavtalsparter. Leverans kan påbörjas i etapper under första kvartalet 2022 för ett beräknat färdigställande under andra halvåret 2023. Avtalsspärr om 10 dagar gäller fram till och med 2021-12-27 för båda avtalen.

Kriminalvårdens tilldelningsbeslut är en stor framgång för Confidence och affären har stor betydelse både i fråga om omfattning och volym. Uppdraget som omfattar konstruktion, projektering och etablering av säkerhets- och brandtekniska system ligger helt i linje med Confidence satsningar och kompetensområde. Till detta adderas erfarenheter och rutiner från ett flerårigt samarbete mellan parterna.

Bolaget är idag etablerat som en ledande aktör genom mångårig erfarenhet och ett flertal genomförda avancerade större säkerhetprojekt inom kritisk infrastruktur, via certifieringar och kompetensutveckling samt tillgänglig kapacitet inom området avancerad teknisk säkerhet och brandskydd. 

"Dessa tilldelningsbeslut ingår i ett flertal som möjliggjorts av vår satsning på specialistkompetens inom de teknikområden som används av marknadens mest krävande säkerhetskunder, även inom det brandtekniska segmentet. Vi är mycket stolta över det förtroende som Kriminalvården nu visar oss i dessa viktiga projekt", säger Mikael Pettersson, Head of division Technology på Confidence

Mer information om bolagets kundsegment, erbjudande och certifieringar - www.confidence.se

För ytterligare information:

Mikael Pettersson,
Head of Division Technology

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.pettersson@confidence.se (mikael.pettersson@confidence.se?subject=F%C3%B6rfr%C3%A5gan%20ang%20pressmeddelande)

Författare Cision