Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-16

Confidence International AB: Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence

Villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), ("Bolaget") har omräknats i enlighet med de tidigare publicerade optionsvillkoren. 

Omräkningen innebär att en option ger rätt att teckna 1,05 ny aktie till en teckningskurs av 1,17 SEK, från tidigare 1,00 ny aktie till teckningskurs 1,23 SEK. Den andra teckningsperioden pågår för närvarande under perioden 1 - 31 december 2021. Anmälningssedlar för att utnyttja TO3 eller TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: Thomas.lundin@confidence.se

Mikael Behm, CFO
Tel 08-620 82 00 
E-post: Mikael.behm@confidence.se

Författare Cision