Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

Consensus: Delårsrapport januari - juni 2019

Finansiell information

April - juni
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 26,1 Mkr (16,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 6,2 Mkr (-0,6).
- Resultat per aktie uppgick till 0,62 öre (-0,08).

Januari - juni
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 39,3 Mkr (32,7).
- Rörelseresultatet uppgick till 6,8 Mkr (3,5).
- Resultat per aktie uppgick till 0,67 öre (0,32).

VD:s kommentar

Andra kvartalet har haft en starkt positiv utveckling där
rörelseintäkterna ökat med 57 % till den högsta nivån under ett
enskilt kvartal till 26,1 Mkr (16,6) och rörelseresultatet till 6,2
Mkr (-0,6). Totalt för första halvåret ökade rörelseintäkterna med 20
% till 39,3 Mkr (32,7) och rörelseresultatet uppgick till 6,8 Mkr
(3,5) vilket är nästan en fördubbling jämfört med samma period
föregående år.

Med stöd av en positiv börs har bolaget presterat mycket goda
förvaltningsresultat vilket genererat rörliga intäkter inom
fondförvaltningen på cirka 8,5 Mkr. Merparten av intäkterna kommer
från Consensus Småbolag som åter placerar sig som bästa Norden och
Sverigefond med en avkastning på 38,1 % per 30 juni 2019. Även
Consensus Sverige Select har överträffat sitt jämförelseindex OMXS
All Share Cap Gross och har uppnått mycket goda 26,2 % i avkastning
per 30 juni 2019. Med detta resultat placerar sig fonden på femte
plats bland samtliga Sverigefonder efter första halvåret.

Fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter har en tillväxttakt på
cirka 15 % vilket sammanfaller med det allt större förvaltade
kapitalet. Consensus har haft en fortsatt stabil ökning av nya kunder
under första halvåret vilket resulterat i över en miljard kronor i
nytt kapital under förvaltning vlket överträffar den tidigare
kommunicerade nivån om 100 - 150 Mkr per månad.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från
försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 4,1
Mkr under kvartalet och den totala reserveringen uppgår per den 30
juni till 11,6 Mkr.

Under första halvåret har ytterligare tre Private Bankers påbörjat sin
anställning på huvudkontoret i Mölndal och vi tillkännagav i mitten
på juni att Consensus inleder en satsning i Halmstad där två
etablerade Private Bankers rekryterats från Swedbank. Uppstarten av
ett nytt kontor innebär alltid en initial kostnadsökning och vi vet
av erfarenhet att en lyckad satsning når break-even först efter cirka
12 månader. Kostnaden för kontoret i Halmstad beräknas till cirka 1
Mkr för 2019 och vi ser detta som en viktig satsning med stor
potential.

När vi nu går in i andra halvan av året är tredje kvartalet det
säsongsmässigt svagaste vilket till stor del förklaras av semestrar
och en allmänt lägre kundaktivitet under sommaren. Våra fonders
avkastning och möjligheten att nå nya så kallade High Watermarks
vilket genererar prestationsbaserade ersättningar kommer ha fortsatt
stor betydelse för bolagets resultat och variationen mellan kvartalen
kan vara betydande.

Patrik Soko
Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consensus/r/delarsrapport-januari---juni-2019...
https://mb.cision.com/Main/11582/2881513/1090460.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.