Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-14

Consensus: Delårsrapport januari - juni 2020

VD:s kommentar
Tack vare mycket starka förvaltningsresultat inom fondförvaltningen så presterar bolaget en ökning av rörelseintäkterna med 82 % till 47,6 Mkr (26,1) och rörelseresultatet med 296 % till 24,4 Mkr (6,2). Totalt för första halvåret ökade rörelseintäkterna med 101 % till 79,1 Mkr (39,3) och rörelseresultatet med 450 % till 37,4 Mkr (6,8). Både omsättning och resultat utgör därmed bolagets i särklass bästa enskilda kvartal och halvår.

Bolaget såg ut att gå ett tufft kvartal till mötes när OMX-index fortsatte falla i början av april med ytterligare -6 % för att sedan, oväntat för många, vända upp så att kvartalet slutade på +8,75 %. Den stora vändningen har haft en klart positiv påverkan på bolagets fasta förvaltningsintäkter och resultat.

Stark utveckling för våra fonder
Consensus Sverige Select och Consensus Småbolag och periodvis även Consensus Global Select har under de senaste kvartalen rankats som etta inom respektive fondkategori av Morningstar. Consensus Småbolag rankas även etta bland samtliga registrerade fonder hos Finansinspektionen (ca 280 st). Sammantaget har fonderna genererat rörliga intäkter om cirka 30 Mkr varav merparten kommer från Småbolag. Det extremt goda förvaltningsresultatet för Consensus Småbolag (+41 %) och Sverige Select (+12 %) användes i en riktad reklamkampanj hos Avanza, till paneldeltagare på Nordnets Fondforum och har genererat positiv press i DI samt Placera. Detta bidrog till att fonderna enbart hos Avanza fått cirka 2 000 nya kunder under kvartalet. Det är väldigt glädjande att även mindre sparare fått upp ögonen för våra fonder. Dessa fondsparare ger en tillväxt till bolaget utan ett ökat behov av mer resurser. Fondförmögenheten för bolagets fyra fonder uppgår per 30 juni till cirka 1,4 miljarder kronor varav cirka 800 miljoner kronor i Consensus Småbolag.

Aktiehandel och förvaltningsintäkter
I samband med att coronapandemins utbrott blev allt allvarligare ökade aktiehandeln kraftigt under april månad för att sedan falla tillbaka under den senare delen av kvartalet. Ett relativt normalt beteende där en större aktivitet ersätts av en mer försiktig hållning. Summan av detta blev en mindre uppgång men sett över hela första halvåret har courtageintäkterna ökat med cirka 13 % till 7,1 Mkr.
Bland övriga intäkter utmärker sig fasta förvaltnings- och försäkringsintäkter med en tillväxttakt på cirka 25 % under kvartalet till 4,2 Mkr. Intäktsökningen sammanfaller med det allt större förvaltade kapitalet, men har också en eftersläpning när nya kunder kommer in.

Strukturerade produkter
Bolaget har en bra institutionell affär och ett privatmarknadserbjudande som vi fortsätter utveckla och anser ha en bra framtid. Strukturerade affärer har en negativ klang i Sverige men ökar relativt mycket i övriga Europa. Den bilden kanske man inte riktigt har genom att följa med i media. Kostnaderna har varit de negativa förespråkarnas argument men där har vi redan tagit stora steg genom att återbetala provisioner. Vi har aldrig givit ut de högriskvarianter som varit på tapeten utan fokuserar på kompletterande strukturer i portföljsammanhang med hänsyn till våra kunders respektive risk- och kunskapsnivå.

Affärsvolymen och därmed provisionsintäkterna på 5 Mkr minskade något under kvartalet. Nettot av reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,8 Mkr under kvartalet och den totala reserveringen uppgår per den 30 juni 2020 till 10,7 Mkr (11,6 Mkr). Under första halvåret har vi återbetalat 1,6 Mkr till kunder och reserverat 1,8 Mkr i nya affärer. Vi har varit pionjärer i att återbetala provisioner och se till så att kostnaderna för kund liknar en fond. I diskussionerna med emittenterna ser vi dock nu en allt större möjlighet att dessa övertar och sköter den löpande provisionsberäkningen. Det gör att vi inte kommer behöva reservera kapital i samma utsträckning som tidigare.

Kapital under förvaltning
Under första halvåret har vi nått vårt mål om ny affärsvolym på 150 Mkr i månaden och det förvaltade kapitalet uppgår per 30 juni till cirka 7,5 miljarder kronor. Kundtillströmningen är normalt ganska ojämnt fördelad under ett kvartal men vi har totalt sett ett stabilt inflöde av nya kunder.

Nyrekrytering
Vi har under kvartalet rekryterat en person från Nordea till kontoret i Halmstad med huvuduppgift att öka vår bearbetning av institutionella kunder. Institutionella kunder utgör en målgrupp där vi ser stor potential för hela vårt erbjudande.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Tredje kvartalet brukar vara det klart svagaste på grund av semestrar och en allmänt lägre kundaktivitet. Under juli har Consensus Småbolag och Consensus Sverige Select satt nya all time high och befäst sina positioner som Sveriges bästa fonder, vilket genererat ytterligare cirka 23 Mkr i rörliga intäkter, i huvudsak från Consensus Småbolag. Antalet fondsparare har ökat till över 3 000 st bara hos Avanza (ca 2 000 kunder per 30 juni 2020).
 

Författare Consensus

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.