Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Consensus: Delårsrapport januari - mars 2019

Finansiell information

Januari - mars

- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 13,2 Mkr (16,2).
- Rörelseresultatet uppgick till 0,6 Mkr (4,1).
- Resultat per aktie uppgick till 0,05 öre (0,40).

VD:s kommentar

Med stöd av en positiv börsutveckling under årets första kvartal har
bolaget haft en god utveckling trots att rörelseintäkterna under
kvartalet sjönk till 13,2 Mkr (16,2) och rörelseresultatet till 0,6
Mkr (4,1). Att bolagets totala intäkter minskade jämfört med första
kvartalet 2018 kan till största delen förklaras av utebliven
resultatbaserad ersättning i Småbolagsfonden. Därför är det glädjande
att samtliga våra fonder fått en bra start på året och per den 31
mars 2019 är uppgången i Småbolagsfonden 22,4 % hittills i år vilket
med råge överträffar utvecklingen för OMXS30 för samma period där
uppgången summerar till 10,3 %. Bolagets övriga intäkter såsom
depåarvoden, aktiecourtage och försäkringsintäkter fortsätter sin
positiva utveckling med tvåsiffriga tillväxttal. Försäljningen av
strukturerade produkter var något lägre under kvartalet.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från
försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,4
Mkr under kvartalet och den totala reserveringen uppgår per den 31
mars 2019 till 9,4 Mkr.

Den samlade fondförmögenheten för våra fyra egenförvaltade fonder har
nu passerat en miljard kronor och är en viktig komponent både för
Consensus intäkter och vårt erbjudande till befintliga och presumtiva
kunder.

Nya kunder samt inflöde av nytt kapital under förvaltning har fortsatt
ligga på en hög nivå under kvartalet och summerat vid kvartalets
utgång har Consensus mer än sex miljarder kronor i totalt förvaltat
kapital, fondförmögenheten inkluderad.

Patrik Soko
Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consensus/r/delarsrapport-januari---mars-2019...
https://mb.cision.com/Main/11582/2797615/1032613.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.