Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Consensus: Delårsrapport januari - september 2019

Finansiell information

Juli - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 12,1 Mkr (10,7).
- Rörelseresultatet uppgick till 0,2 Mkr (-1,9).
- Resultat per aktie uppgick till 0,01 öre (-0,21).

Januari - september
- Rörelseintäkterna för perioden uppgick till 51,4 Mkr (42,6).
- Rörelseresultatet uppgick till 7,0 Mkr (1,6).
- Resultat per aktie uppgick till 0,68 öre (0,11).

VD:s kommentar

Vi förbättrade tredje kvartalets resultat med 2,1 Mkr till 0,2 Mkr
(-1,9) och ökade rörelseintäkterna med 13 % till 12,1 Mkr. Totalt för
årets första nio månader har rörelseintäkterna ökat med 21 % till
51,4 Mkr (42,6) och rörelseresultatet till 7,0 Mkr (1,6).

Kundernas aktivitet följde det normala säsongsmönstret med något lägre
aktivitet med tanke på semesterperioden. Våra förvaltare har fortsatt
att leverera mycket bra förvaltningsresultat och Consensus Småbolag
rankas fortsatt som bästa Norden och Sverigefond med en avkastning på
35,3 % per 30 september. Även Consensus Sverige Select har
överträffat sitt jämförelseindex OMXS All Share Cap Gross och
placerar sig som nummer fem bland samtliga Sverigefonder. Om man bara
ser till hållbara Sverigefonder rankas den som nummer ett med mycket
goda 28,2 % i avkastning per 30 september. Då utbudet av fonder är
enormt, så är det trots hög avkastning och framgångsrik förvaltning
utmanande att nå ut till nya kundgrupper. Fondsparare tenderar att
ligga kvar väldigt länge i samma fonder så det är en utmaning att
synas. Vi lanserar därför en reklamkampanj för Consensus Småbolag på
Nordnet samt via sociala medier under fjärde kvartalet. Samtliga våra
fonder kommer även att finnas tillgängliga på Avanza från och med
november, vilket är en intressant möjlighet att nå fler fondsparare.
Våra fonder har nu passerat 1 miljard kronor i fondvolym och bolagets
totalt förvaltade kapital överstiger 6 miljarder kronor.

Reserveringar för eventuella återbetalningar av provisioner från
försäljning av strukturerade produkter belastade resultatet med 0,0
Mkr under tredje kvartalet och den totala reserveringen uppgår per
den 30 september 2019 till 10,8 Mkr vilket är en minskning sedan 30
juni 2019 med 0,8 Mkr. Att reserveringen minskat förklaras till
största delen av att vi återbetalat provisioner till kunder avseende
strukturerade investeringar som förfallit i förtid. Detta är mycket
positivt eftersom kundernas totalavkastning på investeringen ökar med
återbetalningen. Vi är väldigt nöjda med att, som förmodat enda
aktör, arbeta med att återbetala provisioner relaterade till
strukturerade produkter. Tack vare detta upplägg motsvarar kundens
kostnad vad en aktiefond normalt tar ut i förvaltningsavgifter
samtidigt som kunden i dessa fall erhållit en mycket hög
totalavkastning på sin investering.

I slutet av augusti intog våra nya medarbetare i Halmstad sin nya
arbetsplats i det så kallade Sjömanshuset. Vi kan redan efter mycket
kort tid konstatera att satsningen på ett nytt kontor i Halmstad
motsvarat våra förväntningar och lyckats attrahera nya kunder.
Processen att ta över en kund tar dock ett antal veckor vilket gör
att intäkterna fördröjs med motsvarande period.

Inför avslutningen av året är det osäkert hur marknaden reagerar och
hur Q3-rapporterna tas emot, utfallet av Brexit och om det blir ett
avtal mellan Kina och USA. Det är således som vanligt många faktorer
som avgör hur börsen hanterar avslutningen av året vilket påverkar
vår intjäning.

Vi fortsätter dock att fokusera på att attrahera nya kunder och
leverera förvaltningsresultat på högsta nivå.

Patrik Soko
Verkställande direktör

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consensus/r/delarsrapport-januari---september...
https://mb.cision.com/Main/11582/2940845/1129731.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.