Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Consilium AB: Bokslutsrapport 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 4, 2019

· Consilium ingick 20 december 2019 ett avtal om att överlåta
affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital för en köpeskilling
om 3 000 MSEK på skuldfri basis. Försäljningen väntas medföra en
realisationsvinst om cirka 1 530 MSEK, och ge en positiv
likviditetseffekt om cirka 2 630 MSEK.

· Transaktionen förutsatte Consiliums aktieägares godkännande vid
extra bolagsstämma, vilket gavs vid extra bolagsstämma den 27 januari
2020. Transaktionen förutsätter dessutom vissa myndigheters formella
godkännande, vilka förväntas vara på plats under mars 2020.
Transaktionen beräknas formellt avslutas den 31 mars 2020, och
realisationsvinsten redovisas därför under första kvartalet 2020.

· Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 17,00 SEK per aktie.
Kvartal 1-4, 2019

· Under försäljningsprocessen för Marine & Safety har Consilium
samtidigt särskilt fokuserat på de delar av kvarvarande verksamheter
som bedöms ha störst värdeskapande tillväxtmöjlighet. Övriga
verksamheter har sålts, avvecklats eller är under avveckling. Stora
reserver och nedskrivningar har gjorts under 2019.

· Marine & Safety redovisas inte längre under kvarvarande
verksamhet, medan Engineering/Automation-verksamheten, som varit till
försäljning under en tid, och samtidigt genomgått en omstrukturering,
redovisas under kvarvarande verksamhet.

· Redovisad nettoomsättning för kvarvarande verksamhet under 2019
uppgår därför till 283,6 MSEK (368,3). Totalt nettoresultatet uppgick
2019 till -153,2 MSEK (-261,5), och resultat per aktie, exklusive
innehav utan bestämmande inflytande, uppgick 2019 till -15,22 SEK per
aktie (-22,94).

Proforma resultat- och balansräkning per 31 december 2019

· Med hänsyn till den stora effekten på resultat- och balansräkning
från försäljningen av Marine & Safety, som inte redovisas förrän
under Q1, 2020, redovisas en proforma resultat- och balansräkning per
31 december 2019, som tar hänsyn till försäljningen, på sidan 3 i
denna rapport.

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 20 februari
2020 klockan 19:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och
system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat
brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp
av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem
inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt
kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm.

Consilium AB (publ)
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/bokslutsrapport-2019-for-consi...
https://mb.cision.com/Main/1666/3040834/1197854.pdf
https://mb.cision.com/Public/1666/3040834/a9a148933d3d5a46.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.