Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Consilium AB: Consilium AB (publ) offentliggör idag årsredovisning för 2019

Consilium AB (publ) har idag publicerat årsredoviningen för 2019.

Årsredovisningen finns tillgänglig på ab.consilium.se

Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och övriga
intressenter som anmält sitt intresse. Årsredovisningen går även att
beställa på info@consilium.se.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
ab.consilium.se
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 klockan
20:15 CET.

Consilium utvecklar säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i
högriskmiljöer. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/consilium-ab--publ--offentligg...
https://mb.cision.com/Main/1666/3101102/1239354.pdf
https://mb.cision.com/Public/1666/3101102/834926c2625e5572.pdf

Författare Cision News