Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Consilium AB: Consilium avyttrar sin andel i det delägda bolaget Incendium

Consilium fortsätter sin strategiska översyn och avyttrar sin andel i
det delägada bolaget Incendium för 11 MSEK. Avyttringen medför en
mindre realisationsförlust.

Affärsområdet Marine & Safety avyttrades till Nordic Capital den 31
mars 2020, och Consilium fokuserar sin verksamhet till Safety
Engineering. Safety Engineering utvecklar, tillverkar och marknadsför
säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer.
Verksamheten är fokuserad på nischmarknader med höga säkerhetskrav
och höga säkerhetsvärden inom, framför allt, olja och gas-, kraft-
och offshore-industrin.

Consilium ökade under 2019 sitt ägande i säkerhetsverksamheterna i
Norge och Mellanöstern till 100 procent. Firenor är idag ett
engineering-bolag med huvudkontor i Norge, samt verksamhet i Kina.
Firenor är en ledande leverantör av högspecialiserade
brandbekämpningssystem till kunder inom energi-, offshore- och
försvarssektorn. Firenor tillhandahåller turnkey-lösningar av system
för aktiv brandbekämpning. Consilium Middle East, med huvukontor i
Förenade Arabemiraten, har genomgått en större omstrukturering och
erbjuder idag liknande brandbekämpningssystem till liknande kunder
inom olje- och gasrelaterade industrier i Gulfstaterna, Indien och
Afrika. Verksamheterna kommer att samordnas under namnet Firenor
International med en gemensam ledning.

Som ett led i pågående omstrukturering avyttrar Consilium sin andel i
det delägda svenska säkerhetsbolaget Incendium till företagsledning
(nuvarande delägare). Incendium omsätter cirka 30 MSEK och förser
industrikunder med fasta brandskyddssystem, och till viss del
egenutvecklade produkter.

Consilium ser stor potential i att kombinera avancerad
engineering-kunskap och högkvalitativa produkter och system
utvecklade för extrema miljöer (med tekniska lösningar och optimerad
design för allt från arktisk kyla till stark hetta, komplexa
utrymmen, väderpåverkan i offshoremiljöer med mera) med lokal
marknadsförankring i såväl Nordsjöområdet som Mellanöstern, Asien och
Nordamerika. Bolagets ledning förväntar sig att ökade synergier
kommer att generera en framtida lönsam tillväxt med ett ökat värde
för Consiliums aktieägare.

CONSILIUM AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Ove Hansson
Koncernchef och vd
E-mail: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
ab.consilium.se (http://www.consilium.se)

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020 klockan 14:30 CET.

Consilium utvecklar säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i
högriskmiljöer. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/consilium-avyttrar-sin-andel-i...
https://mb.cision.com/Main/1666/3109701/1246319.pdf

Författare Cision News