Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-29

Consilium AB: Halvårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2019

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 19 procent
till 411,0 MSEK (345,8).

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 24
procent till 427,4 MSEK (344,6).

· EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 37,82)3) MSEK
(34,32)3)).

· EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 55,82) MSEK
(46,7).

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav
utan bestämmande inflytande,uppgick till -1,93 SEK (-3,032)).

· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till -2,89 SEK (-3,972)).

· Consilium har förberett refinansiering av företagsobligationen som
förfaller den 25 mars 2020, genom en motsvarande bryggfinansiering
från bank. Som tidigare informerats pågår en översyn av koncernens
framtida struktur. Beslut om ny företagsobligation fattas när denna
översyn är klar.

Kvartal 1-3, 2019

· Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent
till 1 225,7 MSEK (1 060,3).

· Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 20
procent till 1 228,5 MSEK

(1 020,9).
· EBIT för kvarvarande verksamhet uppgick till 117,52)3) MSEK
(103,4[2)3)]).

· EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 175,82) MSEK
(140,22)).

· Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och
gasmarknaden, särskilt inom offshore, väljer Consilium att skriva ned
goodwill med 40 MSEK avseende affärsområde Safety Engineering.

· Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav
utan bestämmande inflytande,uppgick till -1,93 SEK (-3,032)).

· Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan
bestämmande inflytande, uppgick till -2,89 SEK (-3,972)).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående
år)

1) Kvarvarande verksamhet.
2) IFRS 16.påverkar under kvartal 1-3 2019 EBIT positivt med 2.4 msek
och EBITDA positivt med 20,2 msek.

3) Exklusive nedskrivning av goodwill 2018 och 2019 samt nedskrivning
av balanserade utvecklingskostnader Navigation 2018.

4) Inklusive utbetalda och upplupna räntekostnader på
hybridobligation.

Eventuella frågor besvaras av Ove Hansson, VD och koncernchef, tel
08-563 053 02,

e-post: ove.hansson@consilium.se
Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 29 november
2019 klockan 18:30 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och
system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat
brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp
av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem
inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt
kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500
MSEK.

Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/halvarsrapport-januari-septemb...
https://mb.cision.com/Main/1666/2976539/1153026.pdf
https://mb.cision.com/Public/1666/2976539/aea20f7f92b38ad6.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.