Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-03

Consilium AB: Hybridobligation

Villkoren för Consilium ABs företagsobligationslån innehåller en
utbetalningsbegränsning för bland annat räntebetalning på
underordnade lån (hybridobligationen). Eftersom koncernens
nettoresultat för helåret 2018 var negativt och bokslutet för 2019
ännu inte har färdigställts, så innebär detta att
utbetalningsbegränsningen inte tillåter att Consilium betalar ränta
på hybridobligationen som förfaller till betalning den 3 februari
2020.

För att likväl utbetala ränta till hybridobligationsinnehavarna och
för att undvika merkostnader för Consilium i form av uppräkning av
räntan på hybridobligationen har därför huvudägaren Platanen Holding
AB valt att för Consilium ABs räkning betala den ränta om 3 133 KSEK
som belöper på hybridobligationen och som förfaller till betalning
den 3 februari 2020, avseende perioden 2019-11-02-2020-02-03.
Tillskottet är att betraktas som ett villkorat aktiägartillskott till
Consilium AB (publ) innebärande att återbetalning skall kunna göras
ur disponibla vinstmedel inom ramen för reglerna i 17 och 18 kapitlet
i Aktiebolagslagen och inte strider mot utbetalningsvillkoren enligt
företagsobligationsavtal 2015/2020.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson
Koncernchef och VD
e-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mob: + 46-70 576 08 33
www.consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personens försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 klockan 10:00 CET.

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och
system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat
brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp
av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem
inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt
kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra
till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums
mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus
och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens
kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska
Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och
produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium
är noterat på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/hybridobligation,c3025752
https://mb.cision.com/Main/1666/3025752/1186893.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.