Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

CONSILIUM: SAFETY ENGINEERING PÅVERKATS AV LÄGRE OLJEPRIS 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Consiliums kvarvarande verksamhet Safety
Engineering, som fokuserar på släckning av bränder inom nischområden med höga
säkerhetskrav, har påverkats av oljeprisnedgången och till viss del
coronapandemin.

Det uppger Consiliums vd Ove Hansson i rapporten för det första kvartalet,
efter att avyttringen av affärsområdet Marine&Safety slutförts den 31 mars i
år.

"Nya investeringar och pågående kundprojekt har påverkats av det låga
oljepriset och i viss utsträckning av coronapandemin. Verksamheten har så
långt möjligt anpassats till dagens situation", skriver han.

Under det första kvartalet uppgick nettoomsättningen för Safety Engineering
till 62,8 miljoner kronor (80,5) och rörelseresultatet blev -16,9 miljoner
kronor (-11,9).

Vidare uppger Ove Hansson att det finns en "stark finansiell bas för framtida
tillväxt".

Efter avyttringen av Marine&Safety hade bolaget per den 31 mars 2020 likvida
medel om drygt 1,8 miljarder kronor. Styrelsen har tidigare även föreslagit
årsstämman en utdelning om 17:00 kronor per aktie, vilket motsvarar cirka 199
miljoner kronor.

"Rättigheten till Consilium-namnet följer med Marine&Safety. Consilium AB med
kvarvarande verksamheter kommer att namnändra under 2020", skriver Ove
Hansson i rapporten.

---------------------------------------
Fia Forsman +46 8 5191 7923

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News