Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-29

Coor: Fokus på affären

Detta är en betald analys på uppdrag av Coor Service Management Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Coor är en konjunkturstabil koncern inom Facility Management med hög direktavkastning. Vår DCF-värdering ger en riktkurs om 74 kronor. Aktiens starka utveckling under 12-månadersperioden minskar dock potentialen.

Coor är en nordisk tjänsteleverantör och bildades som ett dotterbolag till Skanska 1998. Under flera år har bolaget utvecklat sina tjänster och även förvärvat ett antal andra bolag för att växa i volym. Sedan mitten av 2015 har bolaget varit noterat på Stockholmsbörsen.

Bolaget fokuserar på IFM (Integrated Facility Management) och FM (Facility Managment) där bolaget är marknadsledare i Norden. Coor härrör sin störst del av både omsättning och resultat från Sverige som representerar drygt 58 procent av omsättning och 70 procent av rörelseresultatet (EBITA) innan koncernutjämning. De olika nordiska marknaderna har olika mognadsgrad särskilt rörande IFM vilket ger olika förutsättningar för både tillväxt och resultat, där förändringspotentialen är mindre på den svenska marknaden.

Under början av 2018 har bolaget gjort två förvärv, varav det ena i Danmark är av det större slaget. Det tillför drygt 700 miljoner kronor i omsättning per år. Det andra norska förvärvet tillför 70 miljoner. Det är intressant att bolaget har börjat förvärva igen, då marknaden fortfarande är väldigt fragmenterad. Det är en bra signal att de ser sig mogna att ta sig an nya förvärv.

Rapporten för det fjärde kvartalet presenteras den 22 februari. Vi förväntar oss inga större överraskningar i samband med rapporten.

Vi prognostiserar en omsättning på 2 047 miljoner kronor för det fjärde kvartalet och en justerad EBITA på 118 miljoner, dvs en EBITA marginal på 5,8 procent. Den svenska delen fortsätter utvecklas väl i den goda svenska konjunkturen. Leveransen till Nya Karolinska (NKS) fortsätter, dock är det en viss marginalpress beroende på en del nya kontrakt. I Norge har omförhandlingar av kontrakt satt press på marginalen kortsiktigt. Ökade kostnader för staben, delvis hänförligt till förvärven sätter även det en viss press i kvartalet. I både Danmark och Finland förväntar vi oss inga större överraskningar.

Coor-aktien har värderats upp men värderas fortfarande lägre på justerat P/E än sina direkta peers. Vi kommer fram till ett motiverat DCF-värde på 74 kronor i Coor-aktien. Aktiekursen har haft en stark utveckling sedan de senaste förvärven annonserades, dock har aktien fallit tillbaka under senare tid, vi ser en potential om 14 procent mot vårt DCF värde. Bolaget har kvaliteter i både sin relativt konjunkturen okänsliga rörelse och attraktiva direktavkastning. Givet potentialen till vår riktkurs på 74 kronor och de defensiva kvaliteterna initierar vi bevakningen med en ökarekommendation.

Författare Mats Hyttinge