Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-09

Coors klimatmål godkända av Science Based Target-initiativet

Coor har fått sina klimatmål validerade av Science Based Target-initiativet (SBTi).  För att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader har Coor som mål att minska utsläppen av växthusgaser från scope 1 och scope 2 med 75 % till 2030. För att adressera scope 3 har Coor satt ett mål som innebär att 75 % av bolagets scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som har mål godkända av SBTi.

Coors övergripande målsättning är att verksamheten ska utvecklas och generera maximal ekonomisk avkastning, och samtidigt bidra till en gynnsam utveckling för människa och klimat.

- Att vi fått våra klimatmål godkända av SBTi är en bekräftelse på att vi fokuserar på rätt saker i vårt klimatarbete och vi är mycket stolta över att våra klimatmål har verifierats som vetenskapliga och i linje med Parisavtalet. Som ledande FM-leverantör är det självklart för oss att verka för en långsiktigt hållbar tillväxt, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

Coor har även anslutit sig till SBTi:s nettonollmål som innebär att Coor under 2022 arbetar med att sätta strategin för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser och året då detta ska vara uppfyllt. Enligt standarden är detta senast 2050, men Coor arbetar för att fastställa en strategi som möjliggör detta tidigare.

- På Coor stärker vi kontinuerligt vår hållbarhetskultur och vi ser det som ett sätt att framtidssäkra bolaget, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta:

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens mest välmående och välfungerade arbetsmiljöer. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Danska Byggnadsstyrelsen, DNV-GL, DSB, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, "Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten", PostNord, Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Författare Cision