Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-27

Coors styrelse har beslutat att utnyttja återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Styrelsen i Coor Service Management Holding AB ("Coor") har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 april 2022 beslutat att förvärva Coor-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att säkra den finansiella exponeringen och efterföljande överlåtelser av egna aktier enligt Coors långsiktiga incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2022.

Styrelsen har beslutat att återköp ska ske under perioden från och med den 28 oktober 2022 till och med den 28 november 2022. Återköpen kommer att genomföras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som, baserat på den handelsorder som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fått av Coor, fattar sina handelsbeslut vad avser de tidpunkter då återköpen sker oberoende av Coor.

Återköp får ske av sammanlagt högst 300 000 aktier vid ett eller flera tillfällen och ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, inklusive inom det på Nasdaq Stockholm gällande kursintervallet (som vid var tid gäller och publiceras löpande av Nasdaq Stockholm) och enligt de tillämpliga mängdbegränsningarna. Betalning av aktierna kommer att erläggas kontant. Rapportering kommer att ske via börsen i enlighet med gällande regler.

Det totala antalet aktier i Coor uppgår till 95 812 022 och bolaget innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 525 807 egna aktier. Vid fullt genomfört återköp kommer bolaget att inneha aktier motsvarande cirka 1,12 procent av bolagets utgivna aktier.

  

För mer information, pressbilder mm, besök www.coor.com/sv eller kontakta:

Andreas Engdahl, t f CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 54 63

a (andreas.engdahl@coor.com)ndreas.engdahl@coor.com (andreas.engdahl@coor.com)

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer - smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst. 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, DNV-GL, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Ericsson, Equinor, ICA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, Sandvik, SAS, Skanska,Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars. 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv

Författare Cision