Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

COPPERSTONE RESOURCES AB: NORRLANDSFONDEN STÖDJER COPPERSTONE MED YTTERLIGARE 2,6 MSEK

Publicerat den 20 december 2017

Norrlandsfonden har beviljat Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller
”Bolaget”) ett lån mot konvertibelt skuldebrev om 2,6 MSEK. I enlighet med
existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att
stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar.

Lånet löper med Stibor 90 + 5 % från utbetalning med kvartalsvisa
räntebetalningar senast från och med 1 april 2018. Norrlandsfonden äger
rätt att mellan perioden 2019-06-30 fram till 2026-06-30 påkalla
konvertering av hela eller delar av beloppet till 2,64 SEK/aktie,
motsvarande 40% premium mot senaste kapitalanskaffningen (1,88 SEK/aktie).
Vid full konvertering skulle Norrlandsfonden erhålla 984.848-Baktier.

”Att Norrlandsfonden fortsätter att ställa sin tilltro till Copperstone är
ett välkomnande besked. Det ger oss betydande råg i ryggen att fortsätta på
inslagen bana och vi är för närvarande inne på slutplanering inför
kärnborrningskampanjen för de identifierade porfyrkopparborrmålen på
området”, säger Copperstones VD Chris McKnight i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone,
+46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone
Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2017 kl 08:30
CET.

Copperstones aktie (COPP B) är föremål för handel på NASDAQ First North
(Stockholm) med Augment Partners AB som Certified Advisor.

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst
på Copperstoneprojektet i närheten av Skelleftefältet. Detta projekt har en
potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i
Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300
(19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en
bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en
bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha) beviljad, med
reservation för överklagandeperiod. Bolaget innehar även
bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda
storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga
undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%,
direkt eller indirekt.

Detta pressmeddelande kan innehålla utsagor som riktar sig mot framtiden
och som relaterar till framtida händelser och framtida prestationer och
avspeglar Bolagets nuvarande förväntningar och antaganden. Denna typ av
framåtblickande utsagor avspeglar Bolagets nuvarande uppfattning och
baseras på antaganden gjorda på information som för närvarande är
tillgänglig för Bolaget att bedöma. Läsare och investerare bör uppmärksamma
att denna typ av framåtblickande utsagor varken är löften eller garantier
och innebär risker och osäkerheter och kan innebära att framtida resultat
skiljer sig från vad som är förväntat. Dessa framåtblickande utsagor görs
per dagens datum och förutom vad som är erforderligt enligt Nasdaq First
North regelverk eller av tillämplig lagstiftning åtar sig Bolaget inte att
vid varje enskild tidpunkt uppdatera eller revidera dessa att avspegla nya
händelser eller förändrade omständigheter. Bolaget vidhåller sig rätten att
uppdatera resultat och slutsatser i takt med att tillgångarna och projekten
förändras över tid, med metallpriser eller till följd av andra påverkande
omständigheter.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.