Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Corem Property 12 mån: Resultat före skatt 205 Mkr (44)

(SIX) Fastighetsbolaget Corem Property Group redovisar ett
resultat före skatt på 205 miljoner kronor (44) för helåret
2012.

Driftsöverskottet var 409 miljoner kronor (366). Realiserade
värdeförändringar av fastigheter var 3 miljoner kronor (2) och
orealiserade värdeförändringar av fastigheter 16 miljoner kronor
(83).

Nettoresultatet uppgick till 175 miljoner kronor (35),
motsvarande 1,48 kronor per aktie med hänsyn tagen till
utdelning på preferensaktien (-0,38).

Hyresintäkterna var 544 miljoner kronor (497). Styrelsen
föreslår en utdelning på 0,60 kronor per stamaktie för 2012
(0,50). Vidare föreslås en utdelning på 10 kronor per
preferensaktie (10,00) att betalas med 2,50 kronor per kvartal
(2,50).

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.