Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

Corem Property Group: COREM PROPERTY GROUP ÄR STABILT OCH LÅNGSIKTIGT I EN TID AV ORO

Under det första kvartalet 2020 har spridningen av coronaviruset
skapat oro kring den framtida konjunkturutvecklingen. De ekonomiska
effekterna på marknaden, och dess påverkan på Corem, kan ännu inte
uppskattas på grund av den höga grad osäkerhet av situationen som
råder. Corem står på stabil grund och med långsiktigt goda utsikter.

Corem har en stark balansräkning och god finansiell ställning inför
det kommande året. Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick belåningsgraden
till 22 procent och soliditeten till 48 procent. Belåningsgraden på
fastigheterna, som är belånade i nordiska banker, uppgick till 46
procent. Corem har återbetalat en obligation som förföll 2020-03-24
och har inga ytterligare obligationsförfall under 2020.

Vid årsskiftet var 71 procent av de räntebärande skulderna
räntesäkrade genom fast ränta, räntetak eller ränteswappar. Utöver
outnyttjade kreditramar har Corem kortfristiga placeringar i
fastighetsbolagsaktier noterade på nordiska börser. Värdet på de
kortfristiga placeringarna är volatila i den rådande marknaden, men
är att betrakta som en likviditetsreserv.

Corem har en stabil grund i sin fastighetsverksamhet. Verksamheten
finns i attraktiva lägen i Sverige och Danmark och har en väl
diversifierad kundbas spridd över olika branscher. Pågående
fastighetsutvecklingsprojekt har hyresavtal tecknade som börjar gälla
vid färdigställande.

Det är naturligtvis oundvikligt att Corem kommer känna av de problem
som nu påverkar flertalet branscher, och då troligen genom ökande
andel konkurser eller att kunder får betalningssvårigheter på grund
av likviditetsproblem. Corem hanterar varje kunds behov individuellt
och försöker hitta lösningar som värnar kunderna långsiktigt. Det
finns vidare risk att pågående projekt inte kan färdigställas i tid,
i det fall entreprenörer skulle sakna arbetskraft eller leveranser av
varor och material fördröjs. Risken på Corems finansiella ställning
som helhet bedöms som hanterbar.

Fastigheter för citynära logistik, som är det fastighetssegment som
Corem är verksamt inom, bedöms ha stabila marknadsförutsättningar och
fortsatt långsiktigt goda framtidsutsikter.

Styrelsens förslag till årsstämman med utdelning om 0,60 kronor per
stamaktie och 20,00 kronor per preferensaktie ligger fast.

"Corem följer situationen noga, för att se hur den kan tänkas påverka
både vår och våra kunders verksamhet och så att vi kan agera på bästa
sätt genom dessa tider. Vi har säkerställt att vi kan fortsätta
leverera våra tjänster och fastighetsförvaltning utan avbrott. Våra
fastigheter underhålls av Corems egen personal vilket innebär att vi
har korta beslutsvägar gällande information och beslut i det fall
extraordinära åtgärder skulle behövas. Samtidigt iakttar vi största
försiktighet för att hjälpa till att hindra spridning och värna om
kunder, leverantörer och medarbetare." säger Eva Landén, VD.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-property-group-a...
https://mb.cision.com/Main/9683/3070304/1218749.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.