Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-18

Corem Property Group: Flaggning av eget aktieinnehav

Corem Property Groups innehav i egna aktier uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B. Till följd av Corems pågående offentliga uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare och utbyteserbjudande till Corems preferensaktieägare, har det totala antalet aktier och röster i Corem förändrats, vilket innebär att Corems innehav i egna aktier per dagens datum motsvarar 3,10 procent av det totala antalet aktier och 3,13 procent av det totala antalet röster i Corem.

Genom erbjudandet till Klöverns aktieägare och utbyteserbjudandet till Corems preferensaktieägare har 59 678 701 stamaktier av serie A, 596 298 939 stamaktier av serie B, 7 032 502 stamaktier av serie D samt 9 685 827 preferensaktier nyemitterats samt 1 720 635 preferensaktier lösts in. Efter förändringarna uppgår det totala antalet aktier i Corem, per dagens datum, till 92 188 718 stamaktier av serie A, 939 527 802 stamaktier av serie B, 7 032 502 stamaktier av serie D samt 11 565 192 preferensaktier. Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier av serie B, stamaktier av serie D och preferensaktier berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 188 001 267,6.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Telefon: 08-503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2021 kl. 11.40 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.