Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Corem Property Group: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig
omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt
rum.

Begäran om omvandling avseende 492 447 stamaktier av serie A inkom
till bolaget under februari månad 2020. Dessa har under mars
omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det
totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har
förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338
880, fördelat på 32 510 596 stamaktier av serie A, 343 228 284
stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie
av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst
vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67
193 424,4.

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie
A och 29 630 550 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 08.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/nytt-antal-aktier-och-...
https://mb.cision.com/Main/9683/3077339/1221254.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.