Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-05

CoreTherm på väg mot Kina

Detta är en betald analys på uppdrag av ProstaLund utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

ProstaLunds CoreTherm® behandlar godartad prostataförstoring. Trots bra kliniska data och kostnadsfördelar har ett genombrott uteblivit. Nu tas nya krafttag med ett nytt system och siktet inställt på Kina.

ProstaLund (bolaget, PL) har utvecklat instrumentet och metoden CoreTherm® som med hjälp av värme behandlar BHP, godartad prostataförstoring. Upp mot 50 procent av män i 60-årsåldern har symptom associerade med BHP. Vid tillståndet pressar den förstorade prostatakörteln mot urinrörets väggar och skapar svårigheter med att tömma urinblåsan vilket hämmar patienten i dess vardag. I dag behandlas tillståndet främst med läkemedel eller kirurgi (TURP). Läkemedel har biverkningar och en begränsad effekt. TURP är ett större ingrepp där patientens övriga hälsotillstånd måste vägas in tillsammans med andra risker för komplikationer och biverkningar som blödningar och impotens.

CoreTherm® är relativt TURP en mer kostnadseffektiv metod som också levererar likvärdiga resultat. Bolaget har alltså både bra kliniska belägg rörande effekt liksom data som visar att CoreTherm® från ett hälsoekonomiskt perspektiv också är ett bra alternativ. Coretherm® introducerades på marknaden i Sverige och EU 1999, och i USA sedan 2006. Det initiala mottagandet var mycket positivt med cirka 250 sålda maskiner. Metoden har sedan dess utvecklats och är i dag betraktad som evidensbaserad och säker. Behandlingstiden har reducerats till mellan 6 och 15 minuter från tidigare 45 till 65 minuter. Trots det har tillväxten i absoluta tal varit begränsad.

För att öka försäljningen ska ett nytt modernt instrument lanseras under 2018. Till detta har ett försäljningsgodkännande i Kina erhållits, vilka tillsammans skapar goda förutsättningar att växa. Bolaget ska även framledes att jobba närmare välrenommerade kliniker och universitetssjukhus för att via opinion belysa fördelar med CoreTherm® relativt andra mindre avancerade system.

ProstaLund genomför en emission om 13 miljoner kronor före kostnader för att bland annat finansiering expansionen mot Kina och erhålla CE-märkning för det nya systemet. I vårt basscenario beräknar vi ett motiverat pris om 4,3 kronor efter emission. Det är över teckningskursen om 3,8 kronor. Risk för ytterligare kapitalbehov mot årets slut är hög.

Författare Markus Augustsson