Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-23

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB inleder samarbete med UHN Toronto för utveckling av Renaparin® för lungtrans...

Corline Biomedical AB (?Corline?) har signerat ett utvecklingsavtal med
University Healthcare Network (?UHN?), Toronto, Kanada, i syfte att
prekliniskt utvärdera effekten av Renaparin®-administration i samband med
lungtransplantation. UHN organiserar fyra sjukvårdsenheter i Toronto och är
bland de ledande i världen för framtagande av nya metoder inom
lungtransplantation. 

Det nu inledda samarbetet omfattar en preklinisk studie av
lungtransplantation till gris, där effekten av Renaparin® kommer att
utvärderas. Substansen administreras utanför kroppen, ex vivo, till
lungorna via preservationslösningen som spolas genom lungorna i väntan på
transplantation. Renaparin® har visats kunna binda in till lungvävnaden. På
så sätt erbjuder behandlingen ett skydd för de skadade blodkärl i lungorna
som annars riskerar ge upphov till ischemi-/reperfusionsskador och
efterföljande PGD (Primary Graft Dysfunction). Projektet planeras
avrapporteras i slutet av 2019. Vid framgångsrikt resultat kommer parterna
att diskutera hur den kliniska utvecklingen kan inledas.

Årligen genomförs ca 6 000 lungtransplantationer i världen, 90 % av dessa
sker i Europa och Nordamerika. PGD av den svåraste graden (grad 3) drabbar
ca 30 % vid någon tidpunkt under de första dagarna efter transplantation.
PGD av grad 3 ger upphov till förlängd sjukdomsvistelse och allvarliga
komplikationer för patienterna, men framförallt leder det till en
signifikant ökad dödlighet, såväl direkt efter transplantation som efter
längre uppföljningstid. För patienter med PGD(3) har dödlighet om över 60 %
efter 1 år rapporterats, att jämföra med 20 % mortalitet vid samma tidpunkt
för de som ej drabbades av PGD(3).

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga
ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat
som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida
organ.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
?Vi ser mycket fram emot samarbetet med UHN i Toronto, som är en av de
världsledande organisationerna för utvecklingen av metoder för
lungtransplantation. Detta ger oss möjlighet att utvärdera om Renaparin®
kan förebygga IRI och PGD vid lungtransplantation. Precis som för
njurtransplantation finns här ett tydligt medicinskt behov och en potential
för Corline att bidra med betydande patientnytta?.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 september 2019.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom
diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har
erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda
dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av
Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget
medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000
hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är
baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Bilaga

* 190923 PM - Corline inleder samarbete kring lungtransplantation med
med UHN Toronto

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.