Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Corline Biomedical AB: Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra patienter - Sahlgrenska och Karolinska addera...

Säkerhetskommittén för Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01 har
utvärderat säkerhetsdata för de fyra första patienterna som behandlats vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Inga negativa säkerhetsfynd kopplade till
Renaparin® konstaterades och Corline har idag därför beslutat utöka
patientrekryteringen även till transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

Det primära syftet med RENAPAIR 01 är att fastställa att Renaparin® är
säkert att administrera i samband med njurtransplantation. Studien omfattar
totalt 18 patienter och för de återstående 14 patienterna tillåts parallell
inkludering vid de tre transplantationskliniker som ingår i undersökningen.
Ingen ytterligare interimsanalys av data kommer att ske före studiens slut.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
?De fyra genomförda transplantationerna har gått väldigt bra och vi har
inte sett några negativa säkerhetsfynd kopplade till Renaparin®. Därför
ökar vi nu hastigheten i RENAPAIR 01 genom parallell rekrytering på de tre
kliniker som tillsammans hanterar 80 procent av alla
transplantationspatienter i Sverige. Det är vår ambition att studiens
kvarvarande 14 patienter ska vara transplanterade före årsskiftet.?

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga
ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat
som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida
organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i
samband med lungtransplantation har också inletts.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2019.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska
studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation,
för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?).
Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in
vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare
ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat
över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

* 191025 PM - Inga negativa säkerhetsfynd i RENAPAIR 01 efter fyra
patienter

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.