Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-03

Corline Biomedical AB: Väljer tillverkare av läkemedelssubstans för Fas 2-studier

Corline Biomedical AB (publ) meddelar idag att man valt engelska Abzena
Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för
klinisk prövning Fas 2. Tillverkningen kommer att ske vid Abzenas
anläggning i Bristol, PA, USA. Samarbetet omfattar leverans för klinisk
prövning, men den långsiktiga strategin är att Abzena också skall vara
Corlines framtida kommersiella leverantör. Startmöte i samarbetet sker
innevarande vecka på plats vid produktionsanläggningen i USA. I samband med
att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ leveransfas organiseras
ledningsfunktionen inom CMC om.

Abzena är en kontraktstillverkare av biologiska läkemedel och substanser
med tillverknings- och utvecklingsenheter i både England (Cambridge) och
USA (San Diego och Bristol). Biokonjugering sker framförallt vid enheten i
Bristol, PA, USA och det är i denna anläggning som den aktiva substansen
som ingår i Renaparin® kommer tillverkas. Såväl teknologiöverförings- och
valideringsfas som GMP-tillverkning genomförs under innevarande år.

Valet av Abzena har föregåtts av en utvärdering av ett betydande antal
alternativa partners, en utvärdering som letts av Corlines CMC-ansvarige
Lars Olsson. När nu projektet går över i en mer operativ leveransfas
anpassar Corline sin ledningsfunktion inom CMC. Lars avslutar sin tjänst
som CMC-ansvarig och kvarstannar som projektledare på deltid i Corline till
dess tillverkningsprojektet slutförts.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
?Valet av kontraktstillverkare är ett kritiskt beslut för Corline och jag
känner mig mycket trygg med det val vi gjort. Abzena blir en perfekt
partner för oss. De har rätt kompetens och investerar stora summor i
utveckling och utrustning för att kunna serva oss som kund. Vi ser också
att de kan stötta Renaparin®-utvecklingen genom hela den kliniska
utvecklingen och i kommersiell fas. I samband med detta vill jag också
tacka Lars som gjort ett utmärkt arbete i att välja samarbetspartner och
strukturera kontrakt och arbetsformer. Jag ser fram emot att jobba vidare
med honom i hans nya roll som projektledare och önskar Lars all framgång i
nya externa uppdrag?.

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga
ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat
som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida
organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i
samband med lungtransplantation har också inletts.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 3 februari 2020. 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska
studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation,
för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?).
Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in
vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare
ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat
över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

 

 

 

Bilaga

* 200203 PM - Corline väljer tillverkare för fas 2

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.