Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-09

Cortus Energy AB: Delårsrapport för Cortus Energy (publ) januari - mars 2019

 

 Första kvartalet 2019

* Rörelseresultatet uppgick till -24,1 (-6,6) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -24,3 (-7,0) MSEK.
Resultatet har belastats med nedskrivning av anläggningstillgångar
med 14,4 (0,0) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,03) SEK.
* För Projektet i Mariposa har Cortus avtalat om köp av mark med
tillhörande tillstånd för kommande anläggning.
* Genomförbarhetsstudie för produktion av grönt flygbränsle från
svenska skogar avslutad. Projektet finansierades av
Energimyndigheten. I projektgruppen ingår Cortus och Kemiteknik;
Avdelningen för processteknologi, KTH.
* Håkan Sigfridsson utsågs den 14:e januari 2019 till tf. VD i Cortus
Energy.
* Föravtal tecknat mellan Cortus Energy och Swedish Biofuels för att
producera grönt flygbränsle i Sverige.
* Cortus har upptagit ett kortfristigt lån på 12 MSEK från
styrelseordföranden Per-Olov Norberg.
* Cortus har färdigställt montaget av anläggningen i Höganäs med
godkännande från kund och fakturerat 1,25 MSEK.
* Utprovningsprogrammet i Höganäs har inletts.
* Prisindikation har lämnats till Infinite Fuels (Tyskland) för en 6 MW
vätgasanläggning.
* Offert lämnad till Engie SA på basic engineering av en 6 MW WoodRoll®
för vätgastillverkning.
* Detaljerad teknisk och ekonomisk efterkalkyl av Höganäsprojektet är
uppstartad. Denna ”engineering recycling” innebär tids- och
kostnadsbesparingar för kommande projekt. 

             
             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

·Cortus Energy inleder samarbete med Lignin Eko om SNG produktion i
Baltikum och får en första order på utprovning av bränslen.

* Cortus förstärker samarbetet med bl a vår partner ABB för att
slutföra implementeringen av styrsystemet i Höganäsprojekt.
* WoodRoll® har valts för projektering av SNG-anläggningar på Irland
och i Frankrike.

             
             
För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, tf VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2019.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se

, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

             

 

Bilaga

* Cortus Energy AB Delårsrapport 2019-Q1

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.