Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Creades AB: Avyttring av aktier i Lindab

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER
DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Creades AB ("Creades") har avyttrat 4 250 000 aktier i Lindab
International AB ("Lindab") till institutionella investerare genom
ett accelererat auktionsförfarande till ett pris om SEK 100 per
aktie.

Efter avyttringen äger Creades 3 679 322 aktier, motsvarande 4,7 % av
kapital och röster, i Lindab.

Creades har förbundit sig, med sedvanliga undantag, att inte utan
Carnegies medgivande avyttra eventuella kvarvarande aktier i Lindab
under perioden t.o.m. dagen för offentliggörande av Lindabs
delårsrapport för januari-juni 2019 (s.k. lock-up).

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 0706-292337

Stockholm den 14 maj 2019

Creades AB (publ)

Denna information är sådan som Creades AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2019, klockan 19:45 CET.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta
pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa
jurisdiktioner. Detta pressmeddelande är endast upprättat för
informationsändamål och utgör inte ett erbjudande avseende, eller
inbjudan att förvärva, några värdepapper i Lindab i någon
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att
förvärva värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien
eller i annan jurisdiktion där ett erbjudande eller en uppmaning att
förvärva aktier kan vara förbjudet. De värdepapper som detta
pressmeddelande hänvisar till har inte registrerats och kommer inte
att registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse ("US Securities Act") och får inte erbjudas till försäljning
eller säljas i USA utan registrering annat än med tillämpning av ett
undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för,
registreringskrav enligt US Securities Act. Inget offentligt
erbjudande avseende värdepapper i USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller
Australien kommer att lämnas.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt och varken
pressmeddelandet eller något eventuellt erbjudande om förvärv av
aktier i Lindab riktar sig till andra än kvalificerade investerare. I
Storbritannien riktar sig detta pressmeddelande endast till
kvalificerade investerare som (i) omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 eller (ii) "företag med högt nettovärde", och andra till vilka
det lagligen kan delges, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i
de nämnda föreskrifterna.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/creades-ab/r/avyttring-av-aktier-i-lindab,c28...
https://mb.cision.com/Main/516/2813869/1045309.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.