Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-23

Creades AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Ökning av substansvärdet med 30 procent

· Avkastning på substansvärdet för perioden uppgick till +30 (+14)
procent. Six Return Index avkastade under samma period +35 (-4)
procent

· Avkastning på substansvärdet för kvartalet uppgick till +11 (+2)
procent. Six Return Index avkastade under samma period +10 (-14)
procent

· Resultat kr per aktie uppgick till 87,09 (42,51) för perioden och
36,74 (10,50) för kvartalet

· Utdelning per aktie föreslås med 14,00 kronor att utbetalas över
fyra kvartal + en engångsutdelning om 10,50 kronor, totalt 24,50
(14,00) kronor

· Under kvartalet förvärvade Creades 51% av aktierna i PRNT Printing
Solutions för SEK 257 mn

· Vid en extern transaktion i december omvärderades innehavet i Tink
med SEK 93 mn och en delavyttring om SEK 37 mn gjordes

Bokslutskommuniké inklusive substansvärdets fördelning per 31 december
2019 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 23 januari 2020

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 070-629 2337.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2020,
klockan 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/creades-ab/r/bokslutskommunike-1-januari---31...
https://mb.cision.com/Main/516/3014621/1178138.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.