Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

Creades AB: Substansvärde per 2019-07-31

Creades avkastning på substansvärdet för perioden 1 januari till 31
juli, uppgår till 20 %. Six Return Index ökade 21 % under samma
period.

Creades substansvärde per den 31 juli 2019 uppgick till 341 kr per
aktie. Den 30 juni 2019 uppgick substansvärdet till 321 kronor per
aktie.

Substansvärdets fördelning per 31 juli 2019 framgår av tabellen i
bifogade PDF.

Stockholm den 9 augusti 2019

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00 eller
070 - 629 23 37.

Informationen lämnades för publicering den 9 augusti 2019, kl. 08.30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/creades-ab/r/substansvarde-per-2019-07-31,c28...
https://mb.cision.com/Main/516/2876010/1087186.pdf

Författare Cision News