Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-30

Crowdsoft: Årsredovisning 2017 samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology
(publ), 556725-4866, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret
2017 samt kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för
Crowdsoft Technology (publ), ("Bolaget") - se bifogad pdf - lämnas
följande information:

Revisionsberättelsen innehåller en anmärkning att årsredovisningen och
koncernredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen inte har
kunnat hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare inom föreskriven
tid i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till
bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under
"Upplysning av särskild betydelse". Som framgår i
revisionsberättelsen är det befintliga kapitalet inte tillräckligt
för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv
månaderna.

Som presenterades i Bolagets pressmeddelande per den 2 maj 2018 har
Bolagets styrelse, för att säkerställa Bolagets långsiktiga
rörelsekapitalbehov, sökt ett bemyndigande från årsstämman den 31 maj
2018 att vid behov kunna genomföra en nyemission av aktier.

"Syftet med bemyndigandet är att ge utrymme för att stärka ägarbasen
genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att
investera, och att öka finansiell flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion",
säger VD Peter Reigo.

För ytterligare info:

Peter Reigo, VD Crowdsoft/Flowscape

Telefon: +46 70 942 46 87

Mail: peter.reigo@flowscape.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/arsredovisning-2017-samt-kommentar...
http://mb.cision.com/Main/14268/2535515/851273.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.