Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

CTEK AB: Delårsrapport Q3: Stark efterfrågan inom samtliga divisioner - betydande störningar i försörjningsledet under senare delen av september och fortsatt högre logistikkostnader

Juli-september 2021

  • Nettoomsättningen ökade till 209 MSEK (193). Valutajusterat var tillväxten 9%.

  • Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 20% (10).

  • Justerad EBITA minskade till 25 MSEK (47), motsvarande en marginal om 12,0%

   (24,2).

  • Resultat efter skatt uppgick till -32 MSEK (13) och belastas av jämförelsestörande

   poster om 21 MSEK samt kostnader i samband med omfinansieringen om 24 MSEK.

  • I oktober tillkännagav CTEK att General Motors valt bolaget som samarbetspartner för  

   Ultium laddningsstationer för elbilar.

"CTEK har haft en fortsatt stark efterfrågan inom samtliga divisioner under det tredje kvartalet, och EVSE-försäljningen fördubblades jämfört med föregående år och svarade för 20 procent av koncernens omsättning. Vi har tidigare under året inte nämnvärt påverkats av den komponent- och materialbrist som följt av pandemin även om det successivt inneburit högre kostnader under året. Under senare delen av september drabbades vi av störningar i försörjningskedjan, framförallt inom division Aftermarket, vilket medförde att beställda och planerade leveranser inte kunde avräknas under det tredje kvartalet. Den organiska tillväxten stannade därmed vid 9 procent, med en justerad EBITA-marginal om 12,0 procent. Vi ser fortsatta utmaningar och att ovan nämnda störningar kommer att påverka vår verksamhet även de kommande kvartalen", Jon Lind, VD och koncernchef.

Idag, den 10 november klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av CEO Jon Lind och CFO Marcus Lorendal, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information: https://financialhearings.com/event/43191

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl 07:45 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jon Lind, VD och koncernchef, +46 703 97 23 71, jon.lind@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.Alm@ctek.com

Författare Cision