Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

CTT Systems: Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2020

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2020 fattade
årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga
förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets
webbplats, www.ctt.se.

I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats
in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande
länk: https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-2020
(https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jWG18-0004l4-3y&i=57e1b682&c=8AGxq0J...)

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av
vinst

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för
det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till
behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning
om 4,05 SEK/aktie.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika
Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas
Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. Mats Lundin hade avböjt
omval.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Anna Höjer. För mer
information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för
årsstämman.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens
ordförande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant
Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson
som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt
oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare
ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55
000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot.

Ordning för valberedningen

Stämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende
ordning för valberedningen och att gällande principer inte ska
ändras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
i enlighet med styrelsen förslag.

Återköpsbemyndigande

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier.
Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med
de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms
Regelverk för emittenter. Bemyndigandet att besluta om återköp av
egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under
tiden fram till nästa årsstämma.

Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid
inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med
återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att under
tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar av bolagets
kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsordningsändring

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen
ska justeras på ett antal punkter för att anpassa bolagsordningen
efter vissa lagändringar som har trätt i kraft eller förväntas träda
i kraft under året.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01, E-post: torbjorn.johansson@ctt.se

eller

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05, E-post: daniel.ekstrand@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till
flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten
ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla
flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på
A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320familjen.
Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB,
Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380,
A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen
på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval
på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna
långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan
18:30 (CET).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ctt-systems/r/kommunike-ctt-systems-ab--publ-...
https://mb.cision.com/Main/454/3105598/1243090.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.