Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-10

CYXONE: AVSER GÖRA RIKTAD NYEMISSION AV UNITS CA 19 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Cyxone avser att genom en accelererad book building-process genomföra en riktad nyemission av units om cirka 19 miljoner kronor, där vardera unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO4. Om den riktade nyemissionen genomförs avser Cyxone besluta om en emission av teckningsoptioner av serie TO4 till befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Cyxone avser att använda likviden från den riktade emissionen för att genomföra och slutföra bolagets planerade Fas 2-studie av Rabeximod i patienter med covid-19.

"Genom den riktade emissionen kan Cyxone, enligt styrelsens uppfattning, erhålla ett tillskott av rörelsekapital som möjliggör samtidig forskning och utveckling av ett enklare sätt att administrera T20K", heter det vidare.

Teckningskursen avses fastställas i den accelererade book building-processen.
Författare Direkt-SE