Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-15

CYXONE: FÖRSTA PATIENTSCREENING I FAS 2 RABEXIMOD VID COVID-19

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cyxone meddelar att den första patienten har screenats i den kliniska fas 2-studien av Rabeximod vid covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten av oral behandling med Rabeximod i syfte att förebygga sjukdomsprogression hos sjukhusvårdade covid-19-patienter och påskynda deras återhämtning. Studien kommer att inkludera 300 patienter vid kliniska center i Polen, Slovakien och upp till tre ytterligare europeiska länder. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

Cyxone har nyligen meddelat att det erhållit myndighetsgodkännande för att inleda en dubbelblind, placebokontrollerad fas 2-studie av Rabeximod i Polen, där det första studiecentret öppnades i december 2020. Bolaget har även ansökt om motsvarande godkännanden i Slovakien, Ungern och Ukraina, och förbereder ansökningar i ytterligare länder. Rabeximod utvärderas i patienter med måttlig covid-19 som behöver syrgasbehandling men inte har behov av respiratorvård. Läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism för att kontrollera hyperaktiverade immunceller i lungan ger hopp om att progression till ett akut sjukdomstillstånd kan förhindras.
Författare Direkt-SE