Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-18

Cyxone tar nästa steg i sitt program mot multipel skleros genom att anlita kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag för produktion av T20K

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget har anlitat en välrenommerad europeisk CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) för uppskalning och produktion av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten T20K. Produktionen kommer att ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och baseras på användningen av en helt ny tillverkningsmetod. Samarbetet kommer inledningsvis att täcka metodutveckling och senare leverans av material för användning i prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter.

Cyxone utvecklar T20K, en peptid för behandling av multipel skleros (MS). Prekliniska data indikerar att läkemedelskandidaten förhindrar sjukdomsprogression i ett modellsystem och visar därför potential att bromsa eller förhindra sjukdomsprogression, inklusive att förhindra den demyelinisering som orsakar symtomen vid MS.

"Vi är glada över att ha etablerat ett samarbete med en av Europas ledande tillverkare av terapeutiska peptider. GMP-tillverkning av T20K är ett viktigt steg inför prekliniska säkerhetsstudier och framtida kliniska studier. En genomförbarhetsstudie kommer att vara det första steget i detta samarbete och öppna möjligheter för ytterligare optimering av uppskalningsprocessen. Avtalet speglar vårt engagemang i T20K-programmet och visar att vi ligger i fas med våra planer för den prekliniska utvecklingen," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.                                                                                                                         

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.För mer information besök www.cyxone.com.

Författare Cision