Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-10

Cyxone växlar upp aktiviteter och utökar samarbete med global CRO kring RA-studie

Cyxone (publ) meddelar idag att bolaget har undertecknat ett Letter of Agreement (LOA) med den internationellt erkända kliniska kontraktsforskningsorganisation (CRO) som bolaget nyligen inledde ett samarbete (Early Operations Agreement, EOA) med. Avtalet är ett viktigt steg mot att initiera den kliniska fas 2b-studien med Rabeximod i patienter med reumatoid artrit.

Avtalet gör det möjligt för Cyxone att utöka och intensifiera uppstartsaktiviteterna för fas 2b-studien, inklusive val av studiekliniker och inlämning av registreringsansökningar, vilket underlättar att effektivt rekrytera patienter till studien inom kortast möjliga tid.

Cyxone utvecklar Rabeximod, en oral potentiell andrahandsbehandling för patienter som lider av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit (RA) och som inte svarar på dagens standardbehandlingar. Denna patientgrupp som saknar effektiv behandling motsvarar 25-40% av diagnostiserade patienter. Baserat på tidigare prekliniska och kliniska resultat förbereder företaget för närvarande en fas 2b-studie av Rabeximod i patienter med RA. Studien kommer att vara randomiserad och dubbelblindad och bestå av tre armar som jämför två olika dosnivåer av Rabeximod som tillägg till standardbehandling med metotrexat under en 16 veckors behandlingsperiod, en förlängningsperiod om 8 veckor och uppföljning efter ytterligare 2 veckor.

"Efter ett avtal om tidig klinisk verksamhet som undertecknades i december, har vi snabbt utvecklat vårt samarbete, vilket är en signal om engagemang från båda parter. Cyxone har säkrat en partner med förstklassig expertis inom studier av reumatoid artrit och ett globalt nätverk av forskningsplatser som kan leverera effektivt och med högsta kvalitet för fas 2b-studien," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.                         

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.För mer information besök www.cyxone.com.

Författare Cision