Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

D. Carnegie & Co: Hyresgästerna i främsta rummet

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för andra kvartalet 2018 ett ökat
resultat efter skatt uppgående till 1 672 miljoner kronor jämfört med
475 miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret
2018 uppgick resultatet efter till 1 827 miljoner kronor jämfört med
704 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 21,45 kronor (9,10). Det
justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 29 procent jämfört med
andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 145,98
kronor/aktie (113,12).

Januari - Juni 2018

· Hyresintäkterna ökade till 852 Mkr (702)

· Driftnettot ökade till 431 Mkr (352)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 119 Mkr (160)

· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 2 061 Mkr (695)

· Värdeförändring finansiella instrument uppgick till -44 Mkr (-8)

· Resultatet före skatt uppgick till 2 116 Mkr (913)

· Resultatet efter skatt uppgick till 1 827 Mkr (704)

· Vinst per aktie uppgick till 21,45 kr (9,10) före utspädning och uppgick till 21,40 kr (9,06) efter utspädning

April - Juni 2018

· Hyresintäkterna ökade till 466 Mkr (365)

· Driftnettot ökade till 265 Mkr (205)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 118 Mkr (100)

· Värdeförändring förvaltningsfastigheter uppgick till 1 840 Mkr (457)

· Värdeförändring finansiella instrument uppgick till 5 Mkr (21)

· Resultatet före skatt uppgick till 1 927 Mkr (616)

· Resultatet efter skatt uppgick till 1 672 Mkr (475)

· Vinst per aktie uppgick till 18,41 kr (6,14) före utspädning, och uppgick till 18,37 kr (6,11) efter utspädning

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· Jonas Andersson utses till ny CFO och ersätter Per-Axel Sundström som beslutat att lämna D. Carnegie & Co.

· Den 26:e april tillträdde D. Carnegie & Co 1 274 lägenheter i Stockholm och genomför i samband med transaktionen en riktad emission av aktier till säljaren Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ).

· I början av april tillträdde D. Carnegie & Co 749 lägenheter i Västerås samt 1 420 lägenheter i Stockholmsregionen.

· Vid årsstämman den 8 maj 2018 beslutades om omval av styrelseledamöterna James Seppala, Karolina Keyzer, Melissa Pianko, Fredrik Brodin, respektive nyval av Donatella Fanti. Rolf Buch, Jean-Christophe Dubois och Svein Erik Lilleland var ej tillgängliga för omval.

Kommentar från VD

Det har varit ett spännande och intensivt andra kvartal. För det
första, tillträdde vi tre förvärv som tidigare kommunicerats om
totalt 3 443 lägenheter i Storstockholm och Västerås. Vi äger nu ett
bestånd om 21 478 lägenheter. För det andra, genomförde vi 441
lägenhetsrenoveringar, vilket summerar till 814 renoveringar under de
första sex månaderna i år. För det tredje, fortsätter vi att visa ett
starkt engagemang genom sociala aktiviteter i våra områden och
prioriterar våra hyresgäster först. Slutligen noterade vi att flera
stora internationella aktörer tog steget in på den svenska marknaden
för bostadsfastigheter. Jag tror att de också ser vad vi ser när det
kommer till detta väldigt attraktiva tillgångsslag.

Samma strategi och fler hyresgäster

Vi tillträdde tre förvärv i April; 749 lägenheter i Västerås, 1 420
lägenheter i Södertälje och Nynäshamn, och 1 274 lägenheter i Alby,
Stockholm. Dessa förvärv passar vår portfölj och affärsstrategi väl,
vilket gör det möjligt för oss att renovera och förbättra våra nya
hyresgästers hem samtidigt som vi fortsätter att vara en ansvarsfull
bostadsägare långsiktigt som erbjuder förstklassig hyresgästservice i
Storstockholm och Mälardalen. Vi arbetar också kontinuerligt med att
utöka vår bostadsportfölj genom ytterligare förvärv.

Renovera på rätt sätt och skapar värde

Vi tror att renovera på rätt sätt är en av våra viktigaste drivkrafter
för att skapa värde. Vårt sätt att renovera lägenheter, fastigheter,
gemensamma utrymmen, lekplatser, för att lyfta kvaliteten och värdet
på ett helt bostadsområde differentierar oss på marknaden och gynnar
alla våra intressenter. Våra investeringar och renoveringar är
omfattande och tar tid men vi är övertygade om att vi renoverar på
rätt sätt och att vi är på rätt väg. Totalt genomfördes 441
lägenhetsrenoveringar under andra kvartalet, vilket summerar till 814
renoverade lägenheter under de första sex månaderna i år. Under de
senaste åren har vi varit fast beslutna att följa vår affärsstrategi
att genomföra omfattande renoveringar på rätt sätt, lyfta våra
områden till dagens standard, vara aktiva genom sociala engagemang
och, viktigast, att placera våra hyresgäster först. På grund av ett
starkt intresse bland investerare på fastighetsmarknaden för
bostäder, och särskilt för vårt segment, har vår affärsstrategi
resulterat i en accelererande värdering detta kvartal.
Värdeförändringen för förvaltningsfastigheter uppgick till 1 840 Mkr
i andra kvartalet och EPRA NAV uppgick till 145,98 kr per aktie, upp
29 procent jämfört med samma period förra året. Vår strategi
fungerar!

Den fortsatt betydande tillväxten i såväl inhemsk som internationell
efterfrågan hos investerare (såsom Starwood och Vonovias nyligen
förvärvade stora andelar i bostadsbolaget Victoria Park till exempel)
för svenska bostadsfastigheter stärker dessutom vår modell och
affärsutsikter ytterligare. Detta bekräftar den potential som vår
affärsstrategi har och validerar vår renoveringsmodell för att
förbättra hyresgästernas hem och bostadsområden.

Fortsätter våra sociala engagemang

En viktig del av vår verksamhet är att främja sociala engagemang
tillsammans med kommuner, fastighetsägare och andra föreningar för
våra hyresgäster. Under andra kvartalet arrangerade vi ett antal
fotbollsevent för cirka 60 barn till våra hyresgäster i Jordbro med
AIK Fotboll, ett samarbete vi utökat i år. AIK Fotbolls Henok Goitom
besökte skolan och pratade med barnen om hur det är att vara en
professionell fotbollsspelare och gav goda råd till barnen. Ett annat
sportevenemang organiserades tillsammans med Djurgården Hockey i
Husby där barn kunde låna utrustning och skridskor. Vi anordnar
evenemang som dessa för våra hyresgästers barn, en möjlighet att
hitta nya vänner och ha kul tillsammans.

Framtida marknadsförhållanden och föreslagna ränteavdrag

Om vi blickar framåt ser vi fortsatt mycket positivt på utsikterna för
bostadshyresmarknaden i Sverige, trots en viss osäkerhet kring vissa
utvecklare av bostadsrätter. Vi kommer att noggrant undersöka de
föreslagna reglerna för ränteavdrag och hur detta kan påverka vårt
företag, även om vår initiala uppfattning är att effekterna blir små.

Jag vill tacka Rolf Buch och Jean-Christophe Dubois, som har avgått
från vår styrelse i maj i år, för deras ovärderliga bidrag till D.
Carnegie & Co.

Slutligen vill jag tacka Pax (Per-Axel Sundström), vår CFO sedan
bolagets start, som har bestämt sig att lämna oss. Han har varit en
driftkraft bakom företaget från dag ett. Samtidigt är jag väldigt
glad att se Jonas Andersson, som har varit med oss sedan 2015, som
hans efterträdare.

Stockholm 13 juli, 2018

Svein Erik Lilleland

VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juli
2018 kl. 07.00 (CEST).

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2018 till drygt 28 761 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2018 till 1 874 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/hyresgasterna-i-framsta-rum...
http://mb.cision.com/Main/8760/2574755/877925.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.