Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

Danske Bank: Avser ta in 7 mdr DKK i nytt kapital (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Danske Bank avser ta in 7 miljarder danska kronor i
nytt kapital genom en så kallad private placement riktad till
institutionella investerare i Danmark och andra länder.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med
delårsrapporten för årets tredje kvartal.

Erbjudandet kommer att ske genom en så kallad "accelerated
book-building"-process inom ramen för ett befintligt mandat som
styrelsen har. Orderböckerna öppnas omedelbart, heter det.

Utfallet kring kapitaltillskottet väntas meddelas senast
onsdagen den 31 oktober.

Ett antal aktieägare har meddelat att de avser delta i
kapitaltillskottet till sina respektive pro rata-andelar.

Danske Bank uppger att man vill ha en kapitaliseringsnivå som
i tillräcklig grad överstiger de lagliga minimikraven så att
bankens kapital, även i de värsta scenarierna, inte skulle
sjunka under minimikraven.

Danske Bank siktar på att ha en kärnprimärkapitalnivå om
minst 13 procent och en så kallad total kapitalisering om minst
17 procent.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.