Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-30

Danske Bank: Resultat före skatt 2.159 MDKK väntas i 3 kv - SIX

(Nyheten publicerades första gången måndagen den 29 oktober)

3 kv 2012, MDKK Snitt Lägst Median Högst 3 kv 2011

Räntenetto 6.220 6.024 6.227 6.363 6.016
Provisionsnetto 1.989 1.827 2.008 2.100 1.938
Netto fin trans 1.855 1.654 1.824 2.167 267

Totala intäkter 11.358 11.067 11.402 11.665 8.311
Totala kostnader -6.112 -6.442 -6.103 -5.778 -5.499
Kreditförluster -3.042 -3.192 -3.050 -2.782 -2.802
Resultat före skatt 2.159 1.741 2.193 2.615 10
Nettoresultat 1.380 968 1.384 1.790 -384

(SIX) Danske Bank väntas redovisa ett resultat före skatt för
det tredje kvartalet 2012 på 2.159 miljoner danska kronor,
enligt SIX Market Estimates sammanställning av 20
bankanalytikers estimat.

"Vi räknar med att Danske Banks resultat för det tredje
kvartalet kommer att förstärka de trender som syntes under årets
andra kvartal, med vidgade utlåningsmarginaler som motverkas av
fallande ränteläge och fortsatt förhöjda
kreditförlustreserveringar", uppgav en investmentbank innan de
nordiska storbankernas rapportsäsong drog igång i förra veckan.

"Vi tror att mycket av fokuset kommer att ligga på den nya
strategin där vi ser en potentiell uppsida relaterat till en
utökning av kostnadsprogrammet", fortsätter investmentbanken.

Danske Bank har tidigare haft bekymmer med bland annat
irländska och nordirländska kreditförluster.

"Danske Banks starka aktiekursutveckling hittills i år
signalerar att för mycket kan ha blivit diskonterat när det
gäller hur mycket kreditkvaliteten har förbättrats", uppger ett
annat analyshus.

Närmare 90 procent av analytikernas estimat på Danske Bank är
framtagna innan de övriga nordiska storbankerna började
delårsrapportera i förra veckan medan några estimat har blivit
uppdaterade därefter.

Danske Banks delårsrapport offentliggörs tisdagen den 30
oktober klockan 08.00. En presskonferens som även sänds via
webben hålls klockan 10.00. En telefonkonferens som också sänds
via webben går av stapeln klockan 14.30.

Estimat från ABG Sundal Collier, Arctic Securities,
Autonomous Research, Barclays Capital, Berenberg Bank, Carnegie,
Citi Investment Research, Credit Suisse, Danske Markets
Equities, Deutsche Bank, DNB Markets, Goldman Sachs & Co,
Handelsbanken Capital Markets, JP Morgan, Jyske Bank, Macquarie
Securities, Nomura Equity Research, Nordea Markets,
Sydbank och UBS ingår i enkäten.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.