Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Data för mitazalimab och ATOR-1017 presenterad vid två posterpresentationer vid årsmötet för SITC – 8-12 november 2022

  • Data visar att CD40-agonisten mitazalimab inducerar ett kraftfullt immunsvar hos patienter med långt framskridna solida tumörer, resultaten stödjer även dess verkningsmekanism
  • Nya data för den monoklonala 4-1BB-antikroppen ATOR-1017 visar på god säkerhet och tolerabilitet vid doser upp till och med 900 mg, samt på en utmärkt klinisk profil med potential för att vara best-in-class

Lund, Sverige, 10 november 2022 - Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att det medverkar med två posterpresentationer vid årsmötet för SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) 2022, där data från bolagets två kliniska huvudkandidater presenteras. Årsmötet hålls i Boston den 8-12 november.

Den första presentationen, “Early pharmacodynamic changes measured by RNA sequencing in peripheral blood from patients in a phase 1 study with mitazalimab, a potent CD40 agonistic IgG1 monoclonal antibody", utvärderar farmakodynamiska förändringar i en doseskaleringsstudie med mitazalimab (monoklonal CD40-antikropp) hos patienter med långt framskridna solida tumörer (NCT02829099), där blodprov som tagits både före- och efter behandling med mitazalimab har analyserats med RNA-sekvensering.

Analysen av data från sekvenseringen visar tydligt att mitazalimab inducerar ett potent immunsvar hos patienter genom att aktivera myeloida celler och B-celler. Den presenterade genexpressionsdatan bekräftar att mitazalimab är biologiskt aktiv, vilket stödjer kandidatens verkningsmekanism och dess potential för behandling av solida tumörer.

Den andra presentationen, “ATOR-1017, a 4-1BB antibody, demonstrates promising safety and proof of mechanism in a first-in-human study in patients with advanced solid malignancies”, redogör för de senaste resultaten från Alligators kliniska first-in-human fas-1 studie med ATOR-1017, en 4-1BB-antikropp vilken utvärderas som en tumörriktad behandling för avancerad/spridd cancer (NCT04144842).

Datan visar att ATOR-1017 är säker och väl tolererad vid doser upp till och med 900 mg, samt att det finns indikationer på kliniska fördelar för patienter. Ingen doslimiterande toxicitet observerades och den högsta tolerade dosen har därmed inte uppnåtts. Stabil sjukdom var bästa objektiva svar på behandling och observerades hos 13 (52%) av de 25 patienter som behandlades med ATOR-1017. För 6 (24%) av patienterna varade den stabila sjukdomsresponsen längre än 6 månader. Dessa data motiverar fortsatt utveckling av ATOR-1017 i kombination med andra behandlingar i solida tumörer.

Att kunna presentera dessa dataset från våra båda huvudkandidater vid en framträdande vetenskaplig konferens som SITC är både en validering av det arbete som Alligators forskare utfört, samt av potentialen hos mitazalimab och ATOR-1017 i långt framskridna tumörer”, sade Søren Bregenholt, Vd på Alligator Bioscience. "Vi är mycket nöjda med att dessa dataset motiverar fortsatt utveckling av kandidaterna. För närvarande förbereder vi oss för nästa steg i ATOR-1017’s utveckling, medan rekryteringen för den andra delen av vår studie med mitazalimab, OPTIMIZE-1, starkt går framåt.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, kl. 15.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Søren Bregenholt, Vd
E-post: soren.bregenholt@alligatorbioscience.com
Telefon: 046 540 82 00

LifeSci Advisors
Investor Relations
Guillaume van Renterghem
E-post: gvanrenterghem@lifesciadvisors.com
Telefon: +41 (0) 76 735 01 31

Om Alligator Bioscience


Alligator Bioscience AB är ett bioteknikbolag i klinisk fas 2 som utvecklar tumörriktade immunonkologiska antikroppsläkemedel. Alligators projektportfölj innehåller flera lovande läkemedelskandidater, med CD40-agonisten mitazalimab som dess huvudkandidat. Därutöver samutvecklar Alligator ALG.APV-527 tillsammans med Aptevo Therapeutics Inc., och flera ej offentliggjorda molekyler baserade på bolagets egenutvecklade teknologiplattform Neo-X-Prime™, samt nya läkemedelskandidater baserade på bolagets bispecifika plattform RUBY™ tillsammans med Orion Corporation. Utlicensierade program inkluderar AC101/HLX22, i fas 2-utveckling, till Shanghai Henlius Biotech Inc. och en ej offentliggjord målmolekyl till Biotheus Inc.

Alligator Biosciences aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget i Lund.

För mer information, vänligen besök alligatorbioscience.com.

Bifogade filer


Data för mitazalimab och ATOR-1017 presenterad vid två posterpresentationer vid årsmötet för SITC – 8-12 november 2022

Författare MFN