Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-18

DBP International AB: Företrädesemission övertecknad - åtta av tio milstolpar för den kliniska prövningen av SI-053 har slutförts

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Emission") som offentliggjordes den 5 mars 2021. I företrädesnyemissionen emitteras 8 121 927 units till teckningskursen 1,43 kronor, vilket motsvarar en totalemissionslikvid om cirka 11,6 MSEK. Varje unit består av en (1) nyemitterad B-aktie i Bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i Bolaget av serie TO 2021/2022. Bolaget kan tillföras ytterligare emissionslikvid vid utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Enligt den preliminära sammanställningen tecknades emissionen till 61,4 procent med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades cirka 7,1 MSEK utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget tecknades Emissionen till cirka 14,2 MSEK, motsvarande 122,5 procent. Totala emissionskostnader beräknas inte överstiga 0,6 MSEK.

"Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Kapitalet finansierar allt arbete som krävs för att kunna påbörja klinisk utveckling av SI-053," - kommenterar Igor Lokot, VD för DBP, - "Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical."

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

  • Vidareutveckling av SI-053 och andra befintliga produkter

  • Expansion av dotterbolaget Drugsson AB· Rörelsekapital

 

10 kommunicerade milstolpar mellan Q3
2020 till Q2 2021(mer information:
https://mb.cision.com/Main/12720/3191146/1
304323.pdf)
Milstolpe Kommentarer Status
Preklinisk: Effektstudie av SI-053 i Klart Klart
subkutan tumör i möss
Preklinisk: Biodistribution av SI053 Klart Klart
efter intracerebral administration i
råttor
Preklinisk: Toxicitetsstudie av SI-053 Klart Klart
efter intracerebral administration i
råttor
Klinisk: Key Opinion Leader (KOL) möte Klart Klart
inför SI-053 fas 1 klinisk studie
Klinisk: Feasibility studie inför val av Klart Klart
kliniska siter för fas 1
CMC: Sterilisering av SI-053 har Klart Klart
validerats
CMC: Stabilitetsstudier av SI-053 har Klart Klart
startats
CMC: IMPD är klar Q2 2021    
Regulatorisk: Klinisk prövningsansökan Q2 2021
(CTA) för fas 1, SI-053
Finansiering fas 1 Klart - nyemission  Klart   
av units
övertecknad

Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-18 13:40 CET.

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.