Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-27

DBP International AB: Kvartalsrapport ett - 2022

VD har ordet

Första kvartalet av 2022 har präglats av rutinarbete med förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills - ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) har erhållits. Tyskland blev därmed det andra landet som beviljat DBP:s ansökan om att påbörja den kliniska prövningen.

Med varje nådd milstolpe kommer SI-053 ytterligare ett steg närmare de patienter som idag saknar en effektiv kemoterapibehandling. Den unika idén med intrakranial administration av SI-053 är nyckeln till en förväntat drastisk förlängning av överlevnaden hos hjärntumörpatienter och kommer på sikt att revolutionera standardbehandlingen av dessa patienter.

Alla detaljer kring utformningen av den kommande studien finns här:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04967690

En viktig aspekt i utvecklingen av SI-053 är att se till att bolaget skyddar sina immateriella rättigheter och jag är glad att DBP har fått patentet beviljat även på en sådan viktig marknad som Japan. 

Utöver det förberedande arbetet med SI-053 fortsätter vi med utvecklingen av våra andra produkter och projekt samt för en dialog med potentiella samarbetspartners som vi tror kan bidra med kompletterande expertis. För er som vill få mer detaljerad bild av vad som händer med vår utveckling refererar jag som vanligt till min senaste videointervju:  https://youtu.be/gq5LnOZpVZ0

Som alltid svarar jag på samtliga frågor från våra investerare inom 24 timmar.

Nu blickar vi framåt!

Tack för förtroendet!

Igor Lokot,

verkställande direktör på Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

ÖVERSIKT

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERN KVARTAL 1 2022

Totala intäkter uppgick till 0,5 (0,1) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (-5,1) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,0(-5,1) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,11)

FINANSIELL ÖVERSIKT MODERBOLAG KVARTAL 1 2022

Totala intäkter uppgick till 0,0 (0,0) MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -0,3(-0,4) MSEK

Periodens resultat uppgick till -4,0 (-5,1) MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,11)

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2022 2022-08-27

Kvartalsrapport 3 2022 2022-11-25 

Författare Cision