Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

DBP: Tillförs 3 MKR genom en riktad emission

Styrelsen för DBP International har nu genomfört, med stöd av
bemyndigande som erhölls på årsstämma 9 april 2018, en riktad
nyemission om totalt 3 000 008 kronor. Emissionen riktas till Magnus
Hamberg om 65 790 B-aktier, KSDR Hamberg AB om 65 790 B-aktier samt
till Per Ahlström om 263 158 B-aktier. Detta innebär att totalt 394
738 nya B-aktier emitteras till en kurs av 7.6 SEK per aktie, vilket
styrelsen bedömer vara marknadsmässigt. Emissionen medför en
spädningseffekt om ca 1,6 % för befintliga aktieägare.

- Teckningskursen är beräknad som 90% på slutkurs per beslutsdag den
19/12 2018 med hänsyn tagen till kursens utveckling och volatiliteten
i aktien under senaste vecka.

- Det totala emissionsbeloppet uppgår till 3 000 008 SEK och har
därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt.

- Emissionen förväntas vara registrerad inom 4 veckor

- Emissionskostnaderna består endast av registreringskostnader för
emissionen

Bakgrund och motiv

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att tillföra rörelsekapital, säkra finansieringen
för den löpande verksamheten på ett fördelaktigt sätt och för att
behålla högt tempo av utvecklingen av interna projekt Drugsson och
Belopenem. Styrelsens bedömning är att den riktade emissionen
genomförts på fördelaktigare villkor, på kortare tid samt till en
lägre kostnad än om erbjudandet riktat sig mot samtliga befintliga
ägare. Sammantaget gör Styrelsen bedömningen att emissionen är till
gagn för alla befintliga aktieägare.

Mer om Belopenem projekt:
/mbpublicbinaryproxy/Main/12720/2576018/878966.pdf

Mer om Drugsson AB: Drugsson AB är ett helägt dotterbolag till Double
Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom distribution av medicinska
produkter. För mer info: http://www.drugsson.com/

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical
International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
december 2018

Fullständigt bolagsnamn: Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer: 556991-6082
Aktiens kortnamn: DBP B
Aktiens ISIN-kod: SE0007185525

För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-...),
Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter
(https://twitter.com/DoubleBondPharm)!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför
allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad
drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan
Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin
första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond
Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till
Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av
hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug
Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för
behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att
registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under
senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för
distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och
medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt
FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska
produkter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dbp/r/tillfors-3-mkr-genom-en-riktad-emission,...
https://mb.cision.com/Main/12720/2704808/966526.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.