Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-07

Dedicare: Bokslutskommuniké 2019: "Stark norsk verksamhet kompenserar inte för nedgång i svensk verksamhet"

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER

· Rörelsens intäkter 185,1 MSEK (193,4)
· Rörelseresultat 5,9 MSEK (8,2)
· Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
· Resultat efter finansiella poster 5,7 MSEK (8,0)
· Periodens resultat 4,5 MSEK (5,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,3 MSEK (12,9)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 3,57 (1,42)
· Resultat per aktie 0,49 SEK (0,62)
· Eget kapital per aktie 10,28 (11,30)
· Avkastning på eget kapital 4,9 (5,6)

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER

· Rörelsens intäkter 776,0 MSEK (812,0)
· Rörelseresultat 35,3 MSEK (50,2)
· Rörelsemarginal 4,5 procent (6,2)
· Resultat efter finansiella poster 34,4 MSEK (49,7)
· Periodens resultat 26,4 MSEK (38,2)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,0 MSEK (18,6)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 5,19 (2,05)
· Resultat per aktie 2,92 SEK (4,22)
· Eget kapital per aktie 10,28 (11,30)
· Avkastning på eget kapital 27,9 (36,6)

_________________________________________________

VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 185,1 MSEK,
vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med samma period 2018.
Rörelseresultatet uppgick till 5,9 MSEK jämfört med 8,2 MSEK 2018.
Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 3,2 procent (4,3).

De minskade intäkterna och det försämrade resultatet i jämförelse med
föregående år hänförs fortsatt till verksamheten i Sverige. Det är
samma trend vi sett under året orsakat dels av ökade lönenivåer till
konsulter (sjuksköterskor/läkare) och dels av att marknaden för
socionombemanning minskat. Dedicare har i tidigare delårsrapporter
informerat om pressade rörelsemarginaler, där vår bedömning är att
vårdbemanningsbranschen som helhet erfarit en minskad lönsamhet.
Under fjärde kvartalet infördes rekryterings- och hyrstopp i Region
Stockholm, vilket har haft negativ effekt på verksamheten.

Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både avseende
intäkter och rörelseresultat. Intäkterna ökar inom samtliga områden
och Dedicare fortsätter att ta marknadsandelar i en marknad med
begränsad tillväxt som helhet. Det nya avtalet för sjuksköterskor,
Sykehusinnkj?p (Hinasavtalet), som trädde i kraft 1 oktober 2019 har
gett positiv effekt med bra nivåer på leverans av både sjuksköterskor
och specialistssjuksköterskor.

Dedicare i Norge blev i november nominerat till årets service- och
handelsföretag av Näringslivet huvudorganisation (NHO)*. Dedicare var
ett av fjorton nominerade företag med motiveringen;

"Dedicare är en stor aktör i Norge och Norden inom bemanning av
hälsopersonal. Dedicare har vuxit 20% i en fallande marknad och kan
samtidigt visa på en hög medarbetarnöjdhet. Dedicare har även
målinriktat satsat på innovativa IT-system, compliance och etik."

Våra nya marknader har dessvärre inte utvecklats i den takt som vi
planerat. Finland och Danmark har genererat intäkter för kvartalet på
0,1 MSEK och belastar resultatet för kvartalet med 0,8 MSEK. I
Finland har det främst varit rekrytering och förmedling av
sjuksköterskor till Norge och Sverige. Den danska verksamheten har
utvecklats väl fram till oktober 2019 då det infördes hyrstopp för
sjuksköterskor på Själland, vilken varit Dedicares huvudmarknad.
Under perioden har vi ställt om verksamheten och haft säljfokus på
övriga regioner i Danmark.

Under första kvartalet 2020 har vi tecknat en avsiktsförklaring (LOI)
om förvärv av det danska bemanningsföretaget KonZenta Aps som förser
den skandinaviska vårdsektorn med specialist- och överläkare.
Slutförhandlingar har inletts med målet att affären ska avslutas
under första kvartalet. Ett förvärv av KonZentas verksamhet ligger
helt i linje med Dedicares tillväxtstrategi och vi ser att detta
skulle bidra positivt till vår befintliga verksamhet. Det kommer att
ytterligare stärka vår position i Norden men framför allt ge oss en
starkare plattform i Danmark, där vi etablerade oss förra året.

Vi är stolta över att under året har bidragit till Läkare utan
gränsers och Icares verksamhet. Den sistnämnda organisationen hjälper
människor i Nepal att få synen tillbaka och under året har 100
personer fått synen tillbaka tack vare bidrag från Dedicares
verksamhet.

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
februari 2019 kl. 08.00 (CEST).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som
finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

För ytterligare information kontakta:

Krister Widström, Koncernchef och VD, tel 070-526 79 91
Johanna Eriksson, CFO, tel 070-896 40 10

Dedicare i korthet

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och
socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Vi hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer och
chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata
uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och
börsnoterades på Nasdaq Stockholm i maj 2011. Dedicare är ett
auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag vilket bland annat
innebär att vi har kollektivavtal för alla våra anställda.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/bokslutskommunike-2019---stark-nor...
https://mb.cision.com/Main/1178/3029504/1189646.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.