Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Dedicare: Styrelsen återkallar förslaget till utdelning 2020

Styrelsen i Dedicare har med anledning av den senaste tidens
utveckling i relation till spridningen av Covid-19, även benämnt
Corona, fattat beslutet att återkalla förslaget till utdelning om
2,60 kronor per aktie till årsstämman. Grunden för beslutet är den
finansiella osäkerhet som råder på marknaden generellt och att
säkerställa en stabil kapitalbas för Dedicares verksamhet under en
tid av oro i omvärlden.

"Det är min fasta övertygelse att detta är det bästa att göra nu för
att ytterligare förstärka Dedicares redan starka finansiella
ställning och på så sätt öka bolagets finansiella uthållighet", säger
Björn Örås, styrelseordförande i Dedicare.

Dedicares långsiktiga mål är att utdelningen ska uppgå till minst 50
procent av nettoresultatet under en konjunkturcykel.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, Koncernchef, tel +46 70 526 79 91
Björn Örås, Styrelseordförande tel +46 70 526 79 97

Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april 2020 kl.15.00 (CEST).

Kort om Dedicare
Dedicare är ett av Nordens största bemanningsbolag inom vård och
socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
Dedicare bemannar och rekryterar läkare, sjuksköterskor, socionomer
och pedagoger till kunder i både privat och offentlig verksamhet.
Koncernen har bedrivit verksamhet sedan 1996, är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan maj 2011 och omsätter ca 800 MSEK med ca 630
anställda. Dedicare arbetar fortlöpande med kompetensutveckling där
miljö och kvalitet är ledord. Dedicare är kvalitetscertifierat enligt
ISO 9001:2015 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Läs mer om
Dedicare på www.dedicare.se

Dedicare AB (publ.)
Ringvägen 100, uppgång E, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
www.dedicare.se
Org.nr: 556516-1501

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dedicare/r/styrelsen-aterkallar-forslaget-til...
https://mb.cision.com/Main/1178/3094406/1234791.pdf

Författare Cision News